Materiał Partnera

Co świadczy o energooszczędności okien?

Co świadczy o energooszczędności okien?

Produkt o nazwie okno energooszczędne jest oferowany przez każdą firmę, która specjalizuje się w produkcji lub w sprzedaży stolarki okiennej. Celem montażu tego typu okien jest ograniczenie strat ciepła i dzięki temu w sezonie jesienno-zimowym ponoszenie niższych kosztów ogrzewania pomieszczeń, natomiast w sezonie letnim obniżenie kosztów ich ochładzania. W naszym artykule dokładnie tłumaczymy, co to są okna energooszczędne, jakie ich parametry o tym decydują oraz jakie elementy konstrukcyjne okien mają wpływ na poprawę ich izolacyjności termicznej.

Tak naprawdę istotny jest jeden parametr stolarki okiennej

O tym, czy dana stolarka okienna jest energooszczędna decyduje tak naprawdę tylko jeden opisujący ją parametr. Jest nim współczynnik przenikania ciepła Uw. O czym jednak warto wiedzieć, termin okno energooszczędne jest tak naprawdę bardzo umowny. Stosuje się go do opisywania okien, które spełniają bardzo wysokie obowiązujące normy dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła Uw. Normy te obowiązują wszystkie produkowane i sprzedawane na terenie Unii Europejskiej okna, dlatego też tak naprawdę każde nowe okno jest już energooszczędne.

A o czym decyduje wartość współczynnika Uw? Określa ona ilość ciepła, jaka będzie w stanie uciekać z pomieszczeń przez okno. Im więc jego wartość jest niższa, tym lepiej. Określa się ją w ilości ciepła, jaka jest w stanie przepływać przez metr kwadratowy powierzchni okna, przy założeniu, że na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia temperatura powietrza jest na poziomie 1 K. Wartość współczynnika przenikania ciepła wyrażana jest więc w jednostkach W/m2K.

Jakie są obowiązujące normy dla energooszczędności okien?

Normy wartości współczynnika przenikania ciepła dla stolarki okiennej były zmieniane już kilkukrotnie. Ostatnia zmiana nastąpiła z początkiem roku 2021. O przedstawienie i opisanie obowiązujących norm poprosiliśmy naszego rozmówcę, specjalistę z firmy BROS w Buku pod Poznaniem, która jest cenionym w całej Polsce producentem m.in. stolarki okiennej i drzwiowej. Obecne normy opisał nam w następujący sposób:

Opisujący produkowane i sprzedawane okna współczynnik przenikania ciepła to nie jest tylko element marketingowy, tylko bardzo ważny czynnik, który będzie później przez lata decydował o ponoszonych przez inwestora kosztach przede wszystkim ogrzewania pomieszczeń. W 2021 roku nastąpiła dosyć duża zmiana w obowiązujących normach. Dziś maksymalna wartość współczynnika Uw dla okien połaciowych wynosi zaledwie 0,9 W/m2K, natomiast dla okien dachowych wartość ta została określona na poziomie 1,1 W/m2K. Informacja o tym, że w 2021 roku obowiązujące normy zostaną zaostrzone, była znana już dawno, dlatego też np. nasza firma spełniała te wymagania dużo wcześniej i teraz też produkowane przez nas okna osiągają znacznie lepsze wyniki niż muszą.

Jakie elementy budowy okien decydują o ich izolacji termicznej

Zwiększenie poziomu izolacji termicznej w stolarce okiennej jest możliwe poprzez zastosowanie w nich odpowiednich elementów składowych. Wpływ na wartość parametru przenikania ciepła, czyli na to czy stolarka może być określona mianem okna energooszczędnego,  mają oczywiście zastosowane w konstrukcji profile okienne oraz rodzaj zastosowanego w oknie oszklenia, czyli m.in. to z ilu i z jakich szyb się ono składa. Bardzo dobre rezultaty daje też umieszczenie w zastosowanych w profilu szybowym ramek dystansowych, które stabilizują przestrzenie międzyszybowe.

Sama konstrukcja okna nie będzie nam jednak w stanie zapewnić oczekiwanej izolacji termicznej bez zastosowania odpowiedniego montażu i uszczelnienia. Żeby osiągnąć najlepsze rezultaty, konieczne będzie zastosowanie tzw. ciepłego montażu. Ważna jest też ilość zastosowanych uszczelek. Obecnie standardem  są już coraz częściej 3 uszczelki, dzięki którym stolarka okienna jest w stanie zapewnić jeszcze lepsze parametry izolacji termicznej i akustycznej.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy