Materiał Partnera

Czy obecność tlenu w wodzie kotłowej jest zjawiskiem pozytywnym?

Czy obecność tlenu w wodzie kotłowej jest zjawiskiem pozytywnym?

Woda to bardzo ważny surowiec w energetyce cieplnej, ponieważ jej zadanie polega na przenoszeniu energii cieplnej. Aby uzyskać wysoką efektywność tego procesu, woda styka się bezpośrednio z powierzchnią metalowych ścianek urządzeń grzewczych. Proces ten może zostać zakłócony przez obecność tlenu, który w długiej perspektywie czasu prowadzi do pojawienia się korozji tlenowej. Jak temu zapobiec?

Z czego wynika korozja tlenowa w wodzie kotłowej?

Usuwanie tlenu i gazów z wody zasilającej kotły i wody kotłowej to podstawowe zadanie dla poprawnie funkcjonującego układu ciepłowniczego. Korozja tlenowa wynika właśnie z obecności gazów rozpuszczalnych w środowisku wodnym. Dlatego też należy wyeliminować gazy występujące nawet w niewielkich ilościach. W układzie zamkniętym (takim jak ciepłowniczy) tempo postępowania korozji zwiększa się wraz z rosnącą temperaturą, ponieważ rozpuszczone w wodzie gazy nie mają, w jaki sposób swobodnie się ulatniać i wydobywać. Skuteczny sposób na redukcję tego zjawiska stanowią inhibitory korozji, czyli preparaty umożliwiające przywieranie cząsteczek do powierzchni elementów i tworzenie warstwy ochronnej dla urządzeń.

Dlaczego należy usuwać tlen z wody kotłowej za pomocą inhibitorów tlenu?

Kotły, które narażone są na częsty kontakt z wodą oraz ich części stalowe zawsze związane są z większym ryzykiem występowania korozji. Środowisko wodne staje się bardziej agresywne wtedy, gdy znajduje się w nim więcej gazów. W wysokich temperaturach panujących w kotle powstają wtedy szkodliwe tlenki. Jedynym rodzajem pożądanych tlenków żelaza są związki chemiczne Fe3O4, które powstają w temperaturze powyżej 400 stopni Celsjusza. Stan wody ma zapewnić funkcjonowanie warstwy magnetytu, którego cienka warstwa na wewnętrznych powierzchniach kotła zabezpiecza urządzenie przed wystąpieniem korozji oraz wielu uszkodzeń nią spowodowanych. Dystrybutor produktów do uzdatniania wody GLOBAL CONCEPTS cieszy się tak dużym zainteresowaniem wśród firm poszukujących skutecznego sposobu na redukcję tlenu w układach kotłowych poprzez odpowiedni dobór środków usuwających tlen i kontrolę warstwy magnetytu.

Dlaczego warto stosować inhibitory korozji?

Dzięki zastosowaniu inhibitorów korozji w kotłach można zagwarantować korekcję chemiczną wody. To z kolei pozwala utrzymać prawidłowe właściwości fizykochemiczne medium, które krąży w układzie chłodzenia i instalacji kotłowo-parowej. Stosowanie inhibitorów korozji to skuteczny sposób, aby utrzymać instalację i urządzenia w czystości. Jest to niezbędne, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie układu i wydłużyć żywotność urządzeń. Warto korzystać ze sprawdzonych środków, które pochodzą od renomowanych producentów.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy