Materiał Partnera

Informacje o ochronnie instalacji elektrycznych

Informacje o ochronnie instalacji elektrycznych

Podstawowym parametrem regulującym zabezpieczenia ogniochronne jest odporność ogniowa. Jest to rodzaj klasyfikacji zgodny z normą PN -EN 13501-2:2016 (dla przejść i złączy instalacyjnych) oraz PN -EN 1366-3:2010 (dla uszczelnień przepustu).

Informacje o klasie odporności ogniowej podane są poprzez zapis EI i wartość liczbową.

E – to szczelność ogniowa, która określa wytrzymałość danego elementu na jednostronne działanie ognia, bez przeniesienia płomieni na drugą stronę.

I – to izolacyjność ogniowa, czyli stopień przyrostu temperatury powierzchnie, która nie jest poddawana działaniu ognia, w momencie, gdy oddziałuje one na stronę przeciwną.

Wartość liczbowa określa przynależność danego produktu do klasy odporności pożarowej. Im wyższa wartość (do 120), tym odporność jest większa. Im niższa, tym analogicznie jest to gorsza klasa odporności pożarowej.

Produkcją i sprzedażą produktów ognioodpornych zajmują się przedsiębiorstwa, takie jak Carboline Polska z Wiśliny.

Produkty do zabezpieczeń ognioochronnych instalacji elektrycznych:

Farba do ogniochronnego zabezpieczenia kabli (FlameCabel Farba) – rodzaj farby jednoskładnikowej, która może być nakładana na ściany i stropy kabli, wiązki kabli, koryta kablowe oraz ich kombinacje.

MULTITUBE – to taśma polimerowa z domieszką grafitu i innych składników sprawiających że w montażu jest ona gładka i elastyczna a pod działaniem wysokiej temperatury zwiększa swoją objętość zamykając otwór wraz z rurą lub kablem na której jest nawinięta.

CarboCollar CC – to metalowa cylindryczna elastyczna obejma montowana na rurę. Składa się z zewnętrznej osłony wykonanej z jednolitej lub wielosegmentowej nierdzewnej blachy stalowej oraz jednego lub kilku wkładów z materiału pęczniejącego, który w warunkach pożaru zwiększa swoją objętość i zamyka otwór.

Bandaż ZZ – jest to rodzaj taśmy, która pęcznieje w wyniku działania ognia. Stosowana jest bezpośrednio na kable, najczęściej przy jednoczesnym wykorzystaniu bloczków ZZ oraz pianki ochronnej ZZ. Dobre jakościowo produkty pozwalają na stworzenie zabezpieczeń klasy EI 120.

Bloczki ZZ – służą one do uszczelniania przejść z dużym lub średnim zagęszczeniem elementów przechodzących. Mają postać elastycznej gąbki piankowej i są proste zarówno w montażu, jak i demontażu. Ich stosowanie pozwala na osiągnięcie zabezpieczeń EI 120.

Pianki ZZ – jest to rodzaj poliuretanowej pianki służącej do uszczelniania przejść pojedynczych i mieszanych, która zwiększa odporność ogniową instalacji.

Silikon ZZ – stosowany jest do uszczelnienia przez ścianę ogniową kabli oraz w przypadku uszczelnień ogniochronnych, które mają zachować znaczącą zdolnością ruchu.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy