Materiał Partnera

Na czym polega audyt fotowoltaiczny?

Na czym polega audyt fotowoltaiczny?

Audyt fotowoltaiczny poprzedzający inwestycję służy ocenie możliwości montażu paneli słonecznych oraz oszacowaniu zapotrzebowania na prąd w gospodarstwie domowym. Indywidualna analiza pozwala właściwie dobrać moc instalacji do potrzeb. Dzięki temu właściciel domu może poznać rzeczywisty koszt wykonania instalacji, a także oszacować opłacalność inwestycji. Na czym polega audyt fotowoltaiczny i czy warto zdecydować się na jego przeprowadzenie?

Jak przebiega audyt fotowoltaiczny?

Pod hasłem audyt fotowoltaiczny kryje się zazwyczaj audyt poprzedzający montaż paneli słonecznych. Oprócz tego specjaliści, tacy jak wykonawca instalacji fotowoltaicznych HALDEX, przeprowadzają również audyty w trakcie montażu paneli oraz audyty po zakończeniu prac, mające na celu ocenę poprawności wykonania systemu.

Audyt poprzedzający montaż instalacji fotowoltaicznej składa się z dwóch części:
    • wywiadu z inwestorem,
    • oględzin miejsca, w którym ma zostać zainstalowana fotowoltaika. 

Podczas szczegółowego wywiadu z inwestorem określane jest zużycie prądu w gospodarstwie domowym. Dzięki temu możliwe jest dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej w taki sposób, by w jak największym stopniu pokrywała ona zapotrzebowanie. Analizie poddawane są dotychczasowe rachunki za prąd. Uwzględniane są także planowane zmiany w tym zakresie, takie jak zakup nowych, energochłonnych urządzeń czy zmiana sposobu ogrzewania budynku. 

Następnym etapem audytu jest ocena możliwości montażowych, uwzględniająca oględziny dachu, pomiar kąta nachylenia połaci dachowych oraz sprawdzenie ich orientacji względem stron świata. W czasie audytu odnotowywany jest też rodzaj pokrycia dachowego, od którego zależy jaki system zostanie zastosowany do montażu paneli słonecznych. 

W jakim celu przeprowadzany jest audyt fotowoltaiczny?

Przeprowadzenie audytu fotowoltaicznego ma decydujące znaczenie dla prawidłowego, wydajnego działania instalacji. Na podstawie wywiadu oraz oględzin miejsca montażu przygotowywany jest projekt techniczny. Audyt fotowoltaiczny pozwala także dobrać moc instalacji do potrzeb. Dzięki temu panele słoneczne mogą w pełni pokrywać zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię elektryczną.

Audyt fotowoltaiczny to niezbędny krok poprzedzający montaż paneli słonecznych. Wnikliwa ocena potrzeb i możliwości pozwala właściwie dobrać moc instalacji i zamontować ją w optymalny sposób, tak by przynosiła jak największe zyski. 

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy