Materiał Partnera

Na czym polega konserwacja instalacji elektrycznych?

Na czym polega konserwacja instalacji elektrycznych?

Usługi polegające na konserwacji instalacji elektrycznej to oferta skierowana przede wszystkim do właścicieli i zarządców dużych budynków. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby konserwacji poddawane były instalacje w obiektach prywatnych. Takie działania to przede wszystkim pewność co do bezpiecznego używania prądu elektrycznego i wszystkich napędzanych nim urządzeń. Jakie czynności wchodzą w zakres konserwacji instalacji elektrycznej?

Kiedy wykonuje się konserwację instalacji elektrycznej?

Konserwację instalacji elektrycznej należy przeprowadzać we wszystkich budynkach, zarówno tych przeznaczonych do zamieszkania, jak i o innym przeznaczeniu. Szczególnie trzeba zwracać uwagę na sieci typu puszkowego, które są na ogół starsze i bardziej wadliwe. Terminy i częstotliwość przeglądów oraz konserwacji zazwyczaj ustala się indywidualnie. Zależy to od takich czynników, jak wielkość obiektu, wiek sieci energetycznej czy zakres eksploatacji budynku.

Kto powinien wykonywać przeglądy i naprawy instalacji elektrycznej?

Konserwację instalacji zawsze powinni wykonywać wykwalifikowani i kierunkowo wyszkoleni specjaliści z takich firm, jak LINK. Właśnie takie przedsiębiorstwa oprócz kompetentnej załogi posiadają również potrzebny do pracy sprzęt i doświadczenie. Muszą mieć odpowiednie uprawnienia SEP do wykonywania stosownych pomiarów i umiejętność wykrywania usterek oraz ich przewidywania.

Jakie czynności wchodzą w zakres konserwacji instalacji elektrycznej?

Poprawnie przeprowadzona kontrola i konserwacja instalacji elektrycznej powinna przede wszystkim całkowicie wyeliminować powstanie ewentualnych przepięć w sieci. Bardzo ważne jest też zabezpieczenie przewodów. Uzyskuje się to przez zainstalowanie odpowiednich czujników i bezpieczników, które odcinają dopływ energii w razie spięcia.

Prace konserwatorskie to również czynności mające na celu poprawę stanu zaizolowania kabli oraz osprzętu albo całkowita wymiana izolacji. W skład działań konserwatorskich wchodzi też kontrola działania elementów izolacyjnych oraz sprawdzenie, czy wyłączniki różnicowo-prądowe działają prawidłowo. Inne czynności podczas prac konserwatorskich to zobaczenie stanu systemów odgromowych oraz kalibracja szaf sterowniczych. Ponadto jednym z ważniejszych ustaleń związanych z kontrolą i konserwacją instalacji elektrycznej jest ocena jej wydajności. Jeżeli spada, potrzebne jest nakreślenie planu działania, dążącego do poprawy sytuacji.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy