Materiał Partnera

Rozbudowa czy nadbudowa – różnice i charakterystyka

Rozbudowa czy nadbudowa – różnice i charakterystyka

Na roboty budowlane składa się szereg prac budowlanych, określonych w Ustawie. W zakresie wspomnianych robót mieści się budowa, nadbudowa, odbudowa, rozbudowa, montaż, przebudowa, remont i rozbiórka. Warto wiedzieć, jakie są różnice między nimi, bowiem to one wpływają na prawa i obowiązki inwestora. Poznaj co kryje się pod terminem rozbudowy i nadbudowy.

  Od tego, czy zdecydujemy się na rozbudowę i nadbudowę zależeć będzie rodzaj potrzebnych i składanych dokumentów czy wybór ekipy budowlanej. Przyjrzyjmy się zatem bliżej, czym będzie rozbudowa, a czym nadbudowa.

Rozbudowa

Rozbudowa polega na dobudowaniu do już istniejącego obiektu budowlanego dodatkowych pomieszczeń lub powiększeniu już istniejących. W ten sposób zwiększa się kubaturę budynku, jego powierzchnię użytkową oraz powierzchnię zabudowy. Dzięki rozbudowie można także zwiększyć wysokość budynku. Charakterystyczną cechą tego rodzaju robót budowlanych pozostają natomiast prace ziemne, bowiem każdorazowo nowo wybudowana część budynku osadzona jest na nowych ławach fundamentowych. Może być to także płyta fundamentowa lub słupy. Zasadniczą cechą rozbudowy będzie zmiana powierzchni zabudowy. Przykładem rozbudowy może być zatem powiększenie salonu, zabudowanie tarasu i stworzenie tym samym nowego pomieszczenia, zabudowa podcieni czy powiększenie wolnostojącego garażu. Chcąc dokonać rozbudowy na naszej posesji, najlepiej zwrócić się do renomowanej i profesjonalnej firmy budowlanej, takiej jak firma budowlana TSG. Solidność, gwarancja jakości oraz terminowość jest tym, co wyróżnią tę firmę spośród innych na rynku.

Nadbudowa

W wyniku nadbudowy powiększona zostaje kubatura oraz powierzchnia użytkowa budynku, przy podniesieniu jego wysokości, bez zwiększania powierzchni. Parametry dopuszczanej nadbudowy określone są w art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego. Warto się z nimi zapoznać, przed rozpoczęciem nadbudowy. Podstawową różnicą między nadbudową a rozbudową jest fakt, iż w trakcie nadbudowy nie istnieje potrzeba wykonywania robót ziemnych, gdyż nowa cześć budynku posadowiona będzie nie na gruncie, ale na istniejącej części budynku. W obu przypadkach będziemy musieli naszykować te same dokumenty. To, czy planujemy rozbudowę czy nadbudowę, może natomiast mieć znaczenie w kontekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku nadbudowa oraz budowa traktowane są osobno. Przykłady nadbudowy można by mnożyć. Jest to na przykład adaptacja poddasza, dobudowanie nowej kondygnacji, podwyższenie już istniejącej czy wybudowanie dodatkowego pomieszczenia nad garażem.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy