Materiał Partnera

W jakim celu wykorzystuje się stal P355GH?

W jakim celu wykorzystuje się stal P355GH?

Stal jest stopem, który znajduje mnóstwo zastosowań w budownictwie, konstrukcji maszyn i sprzętów codziennego użytku. W zależności od proporcji składników stopu, domieszek i metod obróbki można uzyskać różne rodzaje stali i dopasować ich właściwości do zastosowań. W tym tekście przyjrzymy się bliżej stali P355GH. Jak powstaje i do czego jest wykorzystywana?

Czym są stal i stal stopowa?

Zanim przejdziemy do omówienia jednego typu stali, warto przybliżyć, czym jest stal w szerszym znaczeniu. Zapytaliśmy o to w firmie Polmet, która oferuje stal jakościową:
W najszerszym rozumieniu stal to stop żelaza z węglem po obróbce plastycznej. Węgiel stanowi najwyżej 2,11% stopu. Wyróżnia się także stal stopową, w której obecne są domieszki modyfikujące właściwości materiału. Z kolei według definicji zawartej w Polskiej Normie PN-EN 10020:2003 stal to każdy materiał, który zawiera więcej żelaza niż jakiegokolwiek innego składnika, przy czym zawartość węgla wynosi co do zasady mniej niż 2% i obecne są także inne pierwiastki.
Najczęściej do tych ostatnich zaliczają się: chrom, mangan, nikiel, miedź, wolfram, tytan, mangan, molibden. W stali stopowej zawartość węgla może przekraczać 2,11%. Składnik ten odpowiada za twardość stali, ale też wydłuża czas jej produkcji i wpływa na spawalność. O szerokim zastosowaniu stali decydują jej właściwości fizyczne, mechaniczne i technologiczne. Stal wyróżnia się dobrą kowalnością i ciągliwością, co umożliwia nadawane jej pożądanego kształtu. Można ją też spawać, co zwiększa zastosowania konstrukcyjne. Wykazuje wysoką twardość, a także udarność. Natężenie tych cech jest zależne od rodzaju stali.

Charakterystyka stali P355GH

Stal P355GH jest stalą niestopową jakościową. Produkuje się ją z myślą o wykorzystywaniu do pracy w wysokich temperaturach i ciśnieniu. Bardzo ważne jest więc uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości wyrobów. Osiąga się to przez domieszki i odpowiednią zawartość węgla. Oprócz żelaza i węgla w skład stali P355GH wchodzą m.in.: molibden, mangan i siarka. Stal P355GH wyróżnia się dobrą spawalnością, zdolnością do rozciągania, wysoką twardością i hartownością. Mangan wpływa dodatnio na twardość stopu, podnosi granicę sprężystości i odporność na ścieranie, a w połączeniu z siarką zwiększa jego skrawalność. Molibden poprawia zdolność do hartowania i obniża kruchość materiału. Ten rodzaj stali znajduje zastosowanie jako materiał do wyrobu kotłów parowych i zbiorników ciśnieniowych. Nadaje się to użycia w instalacjach energetycznych. Do półfabrykatów uzyskiwanych ze stali P355GH zaliczają się: kształtowniki, blachy, pręty i rury.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy