alarm

Co warto wiedzieć o systemach alarmowych?

Najskuteczniejszą ochroną naszego mienia i zdrowia są zawsze działania prewencyjne, co pozostaje w zgodzie z ogólnie znaną prawdą mówiącą, że lepiej zapobiegać niż leczyć albo naprawiać. Systemy alarmowe to jeden ze sposobów na uniknięcie wielu przykrych i niespodziewanych, nagłych zdarzeń. W porę zainicjowany alarm może uratować nasze mienie i zdrowie.

Najważniejsze zadania systemów alarmowych

Większość osób na ogół kojarzy systemy alarmowe z zabezpieczeniami dotyczącymi ochrony mienia. Rzeczywiście tego rodzaju prewencyjna ochrona stosowana jest niemal wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z większymi pieniędzmi, z kosztownościami, z depozytami bankowymi, z arcydziełami sztuki i innymi podobnego typu materialnymi wartościami. Powszechnie zabezpiecza się takimi systemami także samochody, w których montuje się tzw. autoalarmy oraz prywatne domy i mieszkania, a także garaże, siedziby firm czy magazyny. Bardzo często mamy do czynienia z alarmami przeciwpożarowymi, które chronią w równym stopniu nasze prywatne posesje i budynki publiczne, jak i całe zakłady pracy oraz lasy. Istnieją instalacje alarmowe nakierowane bezpośrednio na ochronę naszego zdrowia i życia; do nich będą należały np. czujniki czadu, czy systemy monitorujące stan pacjentów w placówkach szpitalnych. Alarmem są także prozaiczne  świetlne koguty i sygnały dźwiękowe wysyłane przez karetki pogotowia czy pojazdy policji lub straży pożarnej, ostrzegające innych uczestników ruchu i wzywające ich do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu.

Jak przekonują nas fachowcy z firmy ELMAX-HURT Żywicki Sp.J. z Tychów, istnieją mocno skomplikowane i technicznie zaawansowane centrale alarmowe tworzące bardzo rozległe instalacje chroniące ważne i duże obiekty, jak i niewielkie, proste systemy montowane w prywatnych mieszkaniach.

Budowa systemów alarmowych

Każdy system alarmowy to bardziej lub mniej skomplikowany zespół urządzeń, niemniej jego podstawowym elementem zawsze będą czujniki, które inicjują wzbudzenie sygnałów ostrzegawczych lub działanie różnych   innych zabezpieczeń.

W systemach antywłamaniowych najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR), czujki mikrofalowe, ultradźwiękowe, wibracyjne, kamery telewizji przemysłowej oraz tzw. kontaktrony, czyli magnetyczne detektory montowane na oknach, drzwiach, bramach garażowych lub magazynowych.

W alarmowych systemach przeciwpożarowych stosowane są optyczne, jonizacyjne oraz półprzewodnikowe czujniki dymu, a także czujki termiczne reagujące na wzrost temperatury   wywołany spalaniem.

Do najczęściej stosowanych czujników gazów należą detektory metanu (stosowane powszechnie m.in. w górnictwie), LPG i czadu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Regulamin korzystania z serwisu