komin

Czy korzystanie z komina może być ekologiczne?

W dobie rosnącej świadomości na temat zanieczyszczenia środowiska naturalnego, coraz więcej osób poszukuje alternatywnych, czystych rozwiązań do zastosowania w domu. Ich uwaga skupia się głównie na urządzeniach do produkcji energii cieplnej oraz nowoczesnych rozwiązaniach izolacyjnych. Ale nawet tak niepozorny, choć niezbędny element, jakim jest komin, również może mieć duży wpływa na do, do jakiego stopnia oddziałujemy na nasze otoczenie.

Komin a ekologia

Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec związek między obecnością komina a ekologią. W końcu otwarty u góry przewód służy tylko do odprowadzania spalin, dymu oraz zanieczyszczonego, zawilgoconego powietrza, nie wpływa natomiast na to, ile zanieczyszczeń wydostaje się z niego do środowiska zewnętrznego. W rzeczywistości jednak nawet tak prosty element może dołożyć swoją cegiełkę do minimalizowania negatywnego wpływu działalności człowieka na otoczenie.

– Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że istnieje coś takiego jak kominy ekologiczne – mówi przedstawiciel firmy TanieKominy.plSą to kominy budowane z prefabrykowanych elementów z naturalnych materiałów, takich jak ceramika. Wyprodukowanie takich elementów wiąże się z dużo mniejszych nakładem energii, co samo w sobie przyczynia się do mniejszego obciążenia dla środowiska naturalnego. Kominy tego typu przeznaczone są jednak wyłącznie do podłączenia do pieców na paliwa stałe, które wytwarzają suche spaliny o wysokiej temperaturze.

Wpływ komina na zużycie energii cieplnej

Żeby ogrzewanie domu było ekologiczne, spełniony musi być jeden, zasadniczy warunek – należy maksymalizować wydajność spalania paliwa. Sporo tutaj zależy od kaloryczności materiału opałowego oraz mocy grzewczej urządzenia grzewczego. Jednak nie tylko. Istotną przeszkodą do uzyskania prawidłowych parametrów spalania, jest zbyt niski ciąg, który wynika bezpośrednio z parametrów i stanu komina – między innymi jego średnicy, wysokości oraz obecności ewentualnych zanieczyszczeń oraz niedrożności. Przy zbyt słabym ciągu spaliny duszą płomień, sprawiają, że do uzyskania pożądanej ilości energii cieplnej potrzebne jest więcej paliwa – z jednej strony prowadzi do większych kosztów, z drugiej, do większej emisji zanieczyszczeń. Jeśli ciąg komina jest zbyt słaby, należy go udrożnić, oczyścić, a jeśli to konieczne – zmodyfikować.

Rekuperacja

Ciekawym rozwiązaniem, które może być pomocne przy poprawianiu bilansu energetycznego i minimalizowaniu emisji zanieczyszczeń do środowiska, jest system rekuperacji, który stosuje się w przypadku wentylacji dwustronnej. Jak on działa? Między dwoma przewodami wentylacyjnymi – jednym odprowadzającym zanieczyszczone powietrze i drugim, doprowadzającym świeże – znajduje się wymiennik ciepła, który pozwala przekazać ciepło z jednego przewodu, do drugiego. Dzięki temu część ciepła, która normalne uleciałaby przez komin wentylacyjny, może zostać zwrócona do pomieszczenia.

Regulamin korzystania z serwisu