elektroniczna kontrola dostępu

Elektroniczna kontrola dostępu dla użytkowników instytucjonalnych

Ograniczenie dostępu osobom nieupoważnionym jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa. Zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej: urzędach, szpitalach oraz bankach, biurach i innych instytucjach. Elektroniczna kontrola dostępu umożliwia wejście do pomieszczeń wyłącznie użytkownikom uprawnionym, a także monitorowanie, kto i kiedy miał dostęp do danego pomieszczenia.

Jest to szczególnie istotne ze względu na dane wrażliwe. To one, zaraz obok przedmiotów materialnych, muszą być szczególnie chronione. Tradycyjne rozwiązania mogą się nie sprawdzić – zwykły zamek bez trudu można sforsować, a podrobienie klucza nie jest szczególnie skomplikowane. Stąd coraz większa popularność systemów elektronicznych i cyfrowych systemów zamknięć, które dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom gwarantują pełne bezpieczeństwo.

Dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych

Podstawowym zadaniem elektronicznej kontroli dostępu jest umożliwienie wejścia do danego pomieszczenia wyłącznie osobom uprawnionym.

Jest to szczególnie istotne w obiektach, po których poruszają się również goście: restauracjach, hotelach, szpitalach, centrach handlowych, muzeach i innych. Zaplecza są zwykle znacznie rozbudowane i znajdują się tam zarówno ważne dokumenty, jak i przedmioty – stąd konieczność ograniczenia dostępu osobom nieupoważnionym – dodaje specjalista z DOM Polska, dostawca mechanicznych, elektronicznych i przemysłowych systemów zamykających i zabezpieczających – Zamek cyfrowy jest wówczas rozwiązaniem najbezpieczniejszym, a jednocześnie najbardziej wygodnym dla użytkowników. Wystarczy jedynie przyłożyć kartę, by w ciągu sekundy móc otworzyć drzwi. Po wejściu zostają one automatycznie zablokowane – a tym samym nikt nie posiadający karty dostępu nie może wejść niezauważony.

System klucza Master

Jednocześnie w ramach jednej instytucji może być wymagany inny rodzaj uprawnień dla każdego użytkownika. Dla przykładu: osoba zarządzająca posiada dostęp do wszystkich zamków w danym budynku, natomiast pracownicy jedynie do pomieszczeń socjalnych i własnego działu. Oczywiście struktura ta może być bardziej skomplikowana – nic nie stoi na przeszkodzie, by kontrolę elektroniczną dopasować do wymagań konkretnej instytucji. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu zmiany w zakresie dostępu można wprowadzać na bieżąco, zwiększając lub ograniczając zakres uprawnień. Dzięki temu pracownicy mogą poruszać się jedynie po ograniczonym obszarze, określanym przez administratora systemu.

Zalety wykorzystania elektronicznej kontroli dostępu

Dlaczego instytucje decydują się na elektroniczną kontrolę dostępu zamiast rozwiązań tradycyjnych? Jest to związane licznymi zaletami nowoczesnych systemów kontroli. Przede wszystkim, jak już wspomnieliśmy, to gwarancja bezpieczeństwa – zamków elektronicznych nie da się sforsować bez użycia specjalistycznych narzędzi. Dodatkowo systemy kontroli dostępu mogą być wyposażone w systemy alarmowe, które poinformują odpowiednie organy o próbie nieuprawnionego wejścia.

Jednocześnie zwiększa się bezpieczeństwo mienia, danych, a także osób przebywających na terenie obiektu. Pracownicy mogą otrzymać dostęp wyłącznie do określonych miejsc: części wspólnych, a także własnych działów. Zmniejsza się ryzyko kradzieży – każde wejście zostaje zarejestrowane, a tym samym wiadomo kto i w jakim czasie skorzystał z możliwości wejścia. To narzędzie umożliwiające także wgląd do danych zawierających informację na temat osób przebywających aktualnie w budynku – niezwykle istotne w razie konieczności ewakuacji całego obiektu.

Regulamin korzystania z serwisu