Co zaliczamy do osprzętu elektroinstalacyjnego?

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie bez dostępu do energii elektrycznej. Wraz z postępem technologii urządzenia oparte na jej wykorzystaniu zaczęły wypierać sprzęty używającej innych źródeł energii – co widać np. w przypadku kuchenek domowych, piekarników czy sprzętu grzewczego. Aby jednak te urządzenia mogły działać, konieczne jest zbudowanie w budynku odpowiedniej instalacji. Co się na nią składa?

Kable i przewody

Te elementy, służące do przesyłania energii elektrycznej między poszczególnymi urządzeniami, stanowią podstawę każdej sieci. Jaka jest różnica między kablem a przewodem?

– Dość powszechnie spotykamy się z przekonaniem, że kable to elementy stosowane wewnątrz, podczas gdy przewody znajdującą zastosowanie na zewnątrz – mówi przedstawiciel hurtowni AlgraNic bardziej mylnego, miejsce zastosowania tych elementów nie ma żadnego znaczenia. Różnicą między przewodem a kablem jest fakt, że przewód to element składający się z jednej żyły, np. drutu miedzianego, tymczasem kabel może zawierać w sobie dowolną ilość przewodów, od jednego wzwyż. Krótko mówiąc, każdy przewód jest kablem, natomiast nie każdy kabel jest przewodem.

Rozdzielnica elektryczna

W większości domów jest to skrzynka lub szafka umieszczona w głównym hallu, zawierająca od kilku do kilkunastu przełączników. Jeśli przewody i kable porównalibyśmy do arterii instalacji, to rozdzielnica byłaby jej sercem. To tutaj podłączenie do lokalnej sieci rozdziela się na poszczególne linie, które zasilają pomieszczenia domu z osobna. Rozdzielnica pełni kilka funkcji. Przede wszystkim służy odłączaniu pomieszczeń od prądu w razie konieczności wykonania prac na danym fragmencie instalacji (np. montaż oświetlenia, naprawa gniazdka etc.). Ponadto automatycznie odłącza dany fragment instalacji w przypadku wystąpienia awarii, np. nadmiernego skoku napięcia, który mógłby doprowadzić do uszkodzenia instalacji i innych szkód

Rury, kanały i osłony

Służą do prowadzenia kabli i przewodów w ścianach budynku i chronienia ich przed przypadkowym uszkodzeniem, np. podczas remontu obiektu. Zaletą tego typów rozwiązań jest fakt, że kabel nie jest zamontowany na stałe w ścianie, dlatego można go łatwo usunąć i w razie konieczności wymienić.

Gniazdka, włączniki, oprawy oświetleniowe

To najbardziej widoczne elementy instalacji, które pozwalają nam pobierać i wykorzystywać energię elektryczną. Ich rozmieszczenie i dostępność jest kluczowe do stworzenia sieci, która będzie charakteryzować się funkcjonalnością i bezpieczeństwem. Ważnym ich aspektem jest estetyka, która powinna korespondować ze stylistyką wnętrza.

Inne elementy

Do osprzętu elektroinstalacyjnego zaliczamy ponadto szeroką gamę innych produktów, takich jak:

  • Styczniki i rozłączniki
  • Aparaturę ochronną i łączeniową
  • Słupy elektryczne
  • Transformatory i zasilacze
  • Osprzęt odgromowy i przepięciowy
Regulamin korzystania z serwisu