Etapy uzyskania uprawnień SEP-owskich

Kwalifikacje zawodowe dla elektryków – szerzej znane jako uprawnienia SEP-owskie – są dostępne dla każdego, kto wykaże się dostatecznym zasobem wiedzy specjalistycznej. Wiedza ta podlega szczegółowej weryfikacji w trakcie oficjalnego egzaminu. Zanim jednak do niego przystąpimy, powinniśmy zaliczyć kilka innych etapów. Na czym one polegają? Jaką drogę przejść, by uzyskać świadectwo kwalifikacyjne?

Spełnienie wymogów formalnych

Aby otrzymać uprawnienia, powinniśmy spełnić wymogi formalne. Te nie są specjalnie wygórowane. Potencjalny egzaminowany powinien mieć ukończone 18 lat oraz legitymować się wykształceniem co najmniej podstawowym. Ważne też, by zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności, wynikającej z obsługi często niebezpiecznych instalacji i urządzeń.

Wybór grupy uprawnień

Uprawnienia elektryczne dzielą się na grupy. Uprzednio powinniśmy zadecydować, jaki zakres kwalifikacji interesuje nas najbardziej. Grupa pierwsza obejmuje eksploatację i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. W skład grupy drugiej wchodzi obsługa urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych, natomiast do grupy trzeciej przyporządkowane są urządzenia, instalacje i sieci gazowe bazujące na paliwach gazowych.

Nauka i szkolenie

Każdy egzaminowany powinien posiadać wiedzą na temat podstawowych praw elektrotechniki, wykonywania, utrzymania i bezpiecznej eksploatacji urządzeń oraz instalacji. Do egzaminu można przygotować się samodzielnie, choć lepiej wziąć udział w specjalnym szkoleniu przygotowawczym. Profesjonalne kursy trwają od kilku do kilkunastu godzin i są organizowane przez szkoły, zakłady pracy oraz stowarzyszenia techniczne. Ciekawą ofertą szkoleniową w zakresie uprawnień elektrycznych dysponuje renomowany Ośrodek Szkoleniowy Galileum, posiadający swoje oddziały w dwudziestu dużych miastach Polski.

Egzamin kwalifikacyjny

Po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty, kursant może przystąpić do egzaminu. Odbywa się on przed oficjalną Komisją Kwalifikacyjną. W myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., komisje mogą być powoływane przy zakładach pracy zatrudniających co najmniej dwieście osób (gdy osoby te wykonują prace z zakresu elektryki/energetyki), a także przy uprawnionych stowarzyszeniach naukowo-technicznych. Bywa, że egzaminy są organizowane w miejscu szkolenia. Taka prawidłowość znajduje zastosowanie w przypadku kursów organizowanych przez Galileum. Egzamin przyjmuje formę ustną i porusza zagadnienia związane z dozorem/eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (szczegółowa tematyka zależy od stanowiska oraz grupy uprawnień).

Co po egzaminie?

Po pozytywnie zdanym egzaminie, Komisja w terminie 14 dni od dnia egzaminu wydaje świadectwo kwalifikacyjne. W praktyce, uprawnienia mogą być przekazane nawet w ciągu doby od ich uzyskania. Należy jednak pamiętać, że mają one ograniczony termin obowiązywania. Wynosi on dokładnie 5 lat. Po tym czasie należy ponownie podejść do egzaminu. Prawo powtórnego egzaminu przysługuje też osobom, które nie zdały go za pierwszym podejściem. Wcześniej należy oczywiście złożyć stosowny wniosek i uiścić opłatę.

Regulamin korzystania z serwisu