Rozdzielnica elektryczna

Rodzaje i zastosowanie rozdzielnic

Rozdzielnice elektryczne to jedne z podstawowych elementów instalacji prądu, których głównym zadaniem jest rozdzielanie, przetwarzanie, a następnie przesyłanie energii elektrycznej. W jej skład wchodzą m.in. przyrządza rozdzielcze, elementy pomiarowe, sterujące, sygnalizacyjne oraz elementy gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania. Obecnie na rynku możemy wyróżnić wiele kategorii rozdzielnic, jednak najpowszechniejszą jest podział urządzeń ze względu na ich napięcie robocze. Sprawdźmy zatem, jakie istnieją rodzaje rozdzielnic i gdzie można je wykorzystać.

Rozdzielnice niskiego napięcia (NN)

Rozdzielnice niskiego napięcia to najczęściej wykorzystywana grupa urządzeń stosowana w instalacjach elektrycznych. Ich podział wyróżnia:

  • Rozdzielnice nn tablicowe – które określane są również mianem bezpiecznikowych. W tego typu urządzeniach elementy rozdzielcze montowane są na tablicach, a następnie za pomocą kabli miedzianych, spinane ze sobą. Tablica powinna być zakotwiona w ścianę i umieszczona w skrzynce lub we wnęce, w celu ograniczenia dostępu do części będących pod napięciem. Rozdzielnice nn tablicowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w domach mieszkalnych, sklepach lub szkołach. Aby zwiększyć bezpieczeństwo ich użytkowania, istnieją również modele rozdzielnic, w których do obudowy szafek stosowany jest materiał nieprzewodzący.
  • Rozdzielnice nn skrzynkowe – których aparatura montowana jest w skrzynkach o znormalizowanych wymiarach, a następnie łączone są one między sobą za pomocą śrub lub klinów i mocowane na ramie metalowej. W najpopularniejszych rozwiązaniach owe skrzynki wykonane są z izolacyjnych, wysoko udarowych oraz niepalnych termoplastycznych tworzyw sztucznych, tak, aby gwarantować bezpieczeństwo zarówno urządzenia, jak i jego eksploatacji. Rozdzielnice skrzynkowe najczęściej wykorzystywane są w układach niskiego napięcia prądu przemiennego, zwłaszcza w obiektach przemysłowych. Z racji ich dużej odporności na uszkodzenia oraz zmienne warunki atmosferyczne, stosowane mogą być również w stacjach elektroenergetycznych.
  • Rozdzielnice nn szafowe – dedykowane są do największych wartości prądu sięgających nawet do kilku tysięcy amperów. Ich działanie oparte jest na skrzynkach zbiorczych, łączących ze sobą od kilku do kilkunastu szaf, do których następnie doprowadzane są poszczególne obwody. Najczęściej wykorzystywane są w zakładach przemysłowych, w których zastosowanie rozdzielnic skrzynkowych nie jest możliwe. Ze względu na to, że ich konstrukcja pozwala na ich zewnętrzny montaż, mogą być również wykorzystywane w obiektach infrastrukturalnych.

Rozdzielnice średniego (SN) i wysokiego napięcia (WN)

W miejscach, które wymagają wyższego przepływu prądu, z powodzeniem stosowane są rozdzielnice SN oraz WN. Rozdzielnice średniego napięcia występują w dwóch wariantach, mianowicie otwartym lub częściowo osłoniętym, a ich wartość napięcia znamionowego wynosi 1-60kV. Częściowo osłonięte rozdzielnice najczęściej wykorzystywane są w energetyce przemysłowej, ze względu na to, że mogą być bezpiecznie montowane nawet w halach produkcyjnych. Z racji tego, że występują zarówno w wersji odpornej na warunki środowiskowe, jak i takie, które charakteryzują się uniwersalnością, mogą być stosowane w fabrykach, kopalniach, stadionach, ale również w dużych obiektach mieszkalnych. Z kolei rozdzielnice wysokiego napięcia przeznaczone są do instalacji o najwyższych wartościach. Dzięki temu, że niektóre modele przybierają modułową budowę, mogą być rozbudowywane wraz z rozwojem miejsca, w którym się znajdują. Najczęściej stosowane są do podłączenia farm PV, ale również do linii wysokiego napięcia znajdujących się na terenie elektrowni.

Jaką rozdzielnicę elektryczną wybrać?

Wybór odpowiedniej rozdzielnicy elektrycznej wiąże się ze zwróceniem uwagi przede wszystkim na jej parametry oraz elementy wpływające na bezpieczną eksploatację sprzętu. Przy wyborze rozdzielnicy niskiego napięcia bardzo ważne jest spełnienie odpowiednich norm. Mianowicie, owe normy zawierają reguły oraz właściwości, jakie powinien posiadać dany produkt, aby uniknąć szkód finansowych, jak i osobowych. – mówi przedstawiciel firmy ElencoPonadto, warto również wciąż pod uwagę specyfikę obiektów, w których dane urządzenie ma zostać zamontowane. Między innymi istotne są takie czynniki jak: wilgotność, temperatura czy stopień zanieczyszczenia określonego miejsca. Kiedy już zostanie wybrana odpowiednia rozdzielnica elektryczna, ostatnim ważnym krokiem jest jej montaż. Instalacja powinna przebiegać zgodnie z odpowiadającą jej technologią przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa, tak, aby urządzenie nie tylko wydajnie działało, ale było bezpieczne dla użytkowników.

Regulamin korzystania z serwisu