Montaż odwodnienia liniowego

Montaż odwodnienia liniowego krok po kroku

Zalegająca na płaskich nawierzchniach woda opadowa może stwarzać bardzo poważne zagrożenie – prostym przykładem jest zalana deszczówką ulica lub parking. Woda obniża bezpieczeństwa jazdy, a także może przyczyniać się do pewnych strat materialnych. Dlatego w miejscach szczególnie narażonych na zalanie montuje się systemy odwodnienia liniowego, które pozwalają odprowadzić deszczówkę do zbiornika lub kanalizacji.

Krok pierwszy montażu – wykonanie rowu

Odwodnienie liniowe to specjalne kanały, umieszczane w podłożu w taki sposób, by ich wierzchnia warstwa – tak zwany ruszt – znajdowały się 3-4 mm poniżej powierzchni podłoża. Pierwszym etapem ich montażu jest zatem przygotowanie odpowiedniego rowu, w którym kanał zostanie schowany. Sposób wykonania rowu może być różny w zależności od rodzaju kanału oraz podłoża, w jakim zostanie umieszczony, niemniej jednak powinien on spełniać kilka warunków. Przede wszystkim – powinien być szerszy, niż kanał, co umożliwi odpowiednie umocowanie odwodnienia w gruncie. Ponadto rów musi być głębszy, niż głębokość kanału, a jego dno należy wypełnić warstwą betonu o parametrach odpowiadających obciążeniom danej powierzchni.

Krok drugi – złożenie odwodnienia

Głównym elementem odwodnienia są łączone ze sobą korytka, którymi woda odprowadzana jest do sieci kanalizacji lub studni. Korytka te mogą być wykonywane z różnych tworzyw – przykładowo w ofercie firmy Stora-Drain znajdziemy korytka wykonane z bardzo wytrzymałego polimerobetonu. Powszechnie spotykanym rozwiązaniem jest system pióro-wpust, pozwalający łączyć ze sobą korytka do uzyskania przewodu o pożądanej długości – w razie potrzeby korytka można przycinać. Podczas montażu należy pamiętać o odpowiednim wypoziomowaniu odwodnienia, by zapewnić prawidłowe spływanie wody.

Krok trzeci – montaż akcesoriów

Po zmontowaniu korytek można przystąpić do montażu pozostałych elementów systemu, między innymi zaślepek oraz przyłączy do kanalizacji lub innego ujścia dla wody. Przyłącza te można łączyć z korytkami za pomocą odpowiednich mas.

Krok czwarty – betonowanie

W pełni złożony i podłączony z ujściem wody system odwodnienia liniowego powinien zostać unieruchomiony w podłożu, co zapewni jego stabilność. Zazwyczaj w tym celu stosuje się przestrzeń wewnątrz wykonanego rowu po obu stronach kanału, która wypełniana jest betonem o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych. Ostatnim etapem prac jest wykończenie nawierzchni zgodnie z danym projektem. Ważne, żeby nawierzchnia nie znajdowała się poniżej rusztu odwodnienia, w przeciwnym wypadku woda nie będzie odprowadzana.

Regulamin korzystania z serwisu