Na czym polega wiercenie studni?

Wiercone studnie głębinowe są stosowane do ujmowania wód z głęboko położonych warstw wodonośnych przede wszystkim na działkach, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do wodociągu. Studnie wiercone wykonuje się zasadniczo w dwóch wariantach: z rurą osłonową lub bez niej. W jaki sposób odbywa się wykonanie studni wierconej? – Dobór metody wiercenia, metody ustalania lokalizacji studni, czyli poszukiwanie wody, przygotowania i wiercenie oraz wprowadzenie pompy.

Studnie wiercone z rurą osłonową lub bez niej

Studnie wiercone z rurą osłonową wybieramy przede wszystkim w miejscach, gdzie woda ujmowana jest z bardzo głębokich warstw wodonośnych. Rura osłonowa jest wprowadzona we wstępnie wykonany za pomocą wiertnicy otwór, a następnie w tejże rurze osłonowej umieszczana jest perforowana rura filtracyjna. Górna część studni zostaje zabezpieczona obudową, a dno studni zostaje zaślepione. Do studni wprowadzana jest odpowiednio dobrana pompa. Studnie bez rury osłonowej sprawdzają się na działkach, gdzie poziom wody jest jedynie kilka metrów poniżej powierzchni terenu. Metoda wiercenia studni jest taka sama – różnica jest taka, że do otworu wprowadzana jest tylko rura filtracyjna opuszczana do warstwy wodonośnej.

Wiercenie studni wraz z właściwymi przygotowaniami

Zanim przejdziemy do zaplanowania samego procesu wiercenia studni, musimy ustalić, jakie dokładnie miejsce na jej lokalizację będzie najlepsze na danej działce. Jeśli dostępna publicznie dokumentacja, opracowania, mapy hydrologiczne są niewystarczające, konieczne jest przeprowadzenie stosownych badań. To na przykład badania metodą elektrooporową ERT, metodą elektrosejsmiczną lub elektromagnetyczną. Gdy miejsce wiercenia studni zostaje dokładnie wyznaczone, konieczne jest właściwe przygotowanie terenu, oczyszczenie go, niwelacja, zorganizowanie składowania urobku itd. Wiercenie może być przeprowadzane ręcznie lub z zastosowaniem maszyn wiertniczych różnego typu. Nie ma jednego uniwersalnego schematu, w jaki sposób przeprowadzić odwiert, gdyż jest to uzależnione od rodzaju wybranego sprzętu i warunków gruntowych.

Wprowadzenie pompy

Ważnym etapem w tworzeniu przydomowej studni jest też dobór i wprowadzenie odpowiedniej pompy. Tego zadania powinni się podejmować wyłącznie wykwalifikowani instalatorzy lub studniarze. Jak mówi nam przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Żyrardów” z Warszawy, inną pompę dobiera się do zbiorników bezciśnieniowych, które gromadzą wodę deszczową, a inną do głębokiej, wierconej studni. Wydajność pompy nie powinna przekraczać wydajności studni, a pompa czerpiąca ze studni pracuje okresowo (pobór wody nie jest równomierny). Wiercenie studni jest więc tylko pozornie prostym zadaniem, bo by mogła być sprawna, konieczne jest wykonanie szeregu zadań dodatkowych.

Regulamin korzystania z serwisu