przegląd instalacji gazowej

Na czym polegają półroczne przeglądy budowlane?

Z technicznymi przeglądami budynków zapewne większość z nas kiedyś w swoim życiu już miała okazję się zetknąć, no bo przecież wszyscy gdzieś mieszkamy. Jak wiadomo, zgodnie z przepisami prawa budowlanego właściciele albo zarządcy budynków i budowli zobowiązani są do zapewnienia wykonania okresowych przeglądów technicznych administrowanych przez siebie nieruchomości, a rzecz dotyczy nie tylko budynków mieszkalnych, w tym również prywatnych domów jednorodzinnych, ale i różnego rodzaju obiektów użytkowych.

Przeglądy budowlane jako gwarancja bezpieczeństwa

Co do konieczności i zasadności przeprowadzania okresowych przeglądów budowlanych, a niekiedy także doraźnych kontroli nie można mieć żadnych wątpliwości. Jest to narzędzie, które nie dopuszcza do nadmiernego pogorszenia stanu technicznego obiektów budowlanych, a tym samym i ich walorów użytkowych. W szczególności tego typu inspekcje polegają na skontrolowaniu bezpieczeństwa konstrukcji, zagrożenia pożarowego, stopnia izolacyjności cieplnej oraz ochrony przed hałasem i drganiami, stanu instalacji i warunków higieniczno-sanitarnych, a także odporności na różne zagrożenia czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wstrząsy sejsmiczne, oblodzenia, intensywne opady atmosferyczne, czy osuwiska ziemi. Kontrole takie, zależnie od ich zakresu, w typowych obiektach przeprowadzane są co najmniej raz do roku i co najmniej raz na 5 lat. Jednak,  o czym opowiadali nam specjaliści z firmy BAKS z Katowic, Prawo Budowlane wymaga by niektóre budynki i budowle były kontrolowane częściej.

Półroczne przeglądy budowlane

Rzecz dotyczy obiektów wielkopowierzchniowych, czyli samodzielnych konstrukcyjnie jednostek budowlanych o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² bez względu na powierzchnię ich dachów oraz innych budowli, dla których nie można określić tej powierzchni (np. wiaty), lecz mających dachy większe niż 1000 m².

Zgodnie z artykułem 62 ustawy 1 punkt 3 Prawa Budowlanego stan techniczny tego typu obiektów musi być podawany kontroli co najmniej dwa razy w roku w tym samym zakresie, który jest przewidziany dla typowych przeglądów jednorocznychPółroczne przeglądy budowlane w obiektach wielkopowierzchniowych powinny być przeprowadzane przed i po okresie zimowym w czasie od 31 maja do 30 listopada. Oczywiście i te obiekty, tak jak wszystkie inne budynki i budowle należy także poddawać w określonym przepisami zakresie przeglądom pięcioletnim.

Kończąc temat, przypomnijmy, że przegląd jednoroczny, a tym samym również i półroczny obejmuje kontrolę stanu technicznego:

  • elementów budynków i budowli narażonych na szkodliwe działania zjawisk atmosferycznych i innych niszczących czynników zewnętrznych,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych i przewodów kominowych.

Oczywiście w trakcie takich przeglądów sporządza się odpowiedni protokół oraz w razie potrzeby niezbędną dokumentację fotograficzną.

Regulamin korzystania z serwisu