Najczęściej wykorzystywane rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła możemy podzielić na kilka rodzajów ze względu na sposób pozyskiwania ciepła i przekazywania go do pomieszczeń. Oto przykładu najczęściej wykorzystywanych rodzajów.

Rodzaje pomp ciepła

  • Pompy ciepła solanka/woda pobierają ciepło z gruntu przy pomocy wymiennika gruntowego, w którym krąży trudno zamarzający roztwór glikolu, czyli solankę. W ten sposób dochodzi do wymiany ciepła między gruntem a czynnikiem roboczym pompy. Ciepło ze skraplacza ma za zadanie ogrzewanie wody zasilającej instalację centralnego ogrzewania.
  • Pompa ciepła bezpośredniego parowania/bezpośredniego skraplania jest to gruntowy wymiennik ciepła, a jednocześnie parownik pompy. Instalacja grzewcza w tym przypadku jest skraplaczem. To bardzo efektywny i wydajny rodzaj pomp ciepła.
  • Pompy ciepła woda/woda wyposażone są w parownik, którego zadaniem jest ogrzewanie wody czerpanej ze studni, rzeki lub jeziora. Ciepło ze skraplacza może ogrzewać wodę zasilającą instalację centralnego ogrzewania.
  • Pompy ciepła powietrze/woda to urządzenia, w których parownik ogrzewany jest powietrzem. Ciepło ze skraplacza ogrzewa wodę zasilającą instalację centralnego ogrzewania.
  • Pompy ciepła powietrze/powietrze, w których parownik ogrzewany jest powietrzem, mają możliwość ogrzewania powietrza nawiewanego do pomieszczeń za pomocą wentylatora.
  • Pompy ciepła woda/powietrze wyposażone są w parownik, który jest ogrzewany wodą. Ciepło ze skraplacza ogrzewa powietrze nawiewane do pomieszczeń za pomocą wentylatora.

Oprócz różnych typów pomp ciepła poszczególne modele różnią się między sobą parametrami. Dzięki temu każdy może dobrać odpowiednie urządzenie, adekwatnie do potrzeb oraz późniejszego zastosowania. Planując zakup pompy ciepła, należy mieć na uwadze także jakość urządzenia, ponieważ to od tego w dużej mierze zależy żywotność pompy oraz bezawaryjność podczas jej użytkowania.

Regulamin korzystania z serwisu