Ulgi podatkowe

Nowe ulgi podatkowe na domowe instalacje OZE

Z początkiem roku 2019, weszły w życie nowe regulacje, które zakładają wprowadzenie ulgi podatkowej na zakup materiałów, urządzeń oraz usług związanych z termomodernizacją. Wśród tych ulg są także ulgi na instalacje OZE. Sprawdźcie, co musicie wiedzieć na ten temat.

Regulacje prawne

Pod koniec ubiegłego roku (29 grudnia 2018 r.) w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 21 grudnia 2018 r. dotyczące określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wprowadzenie tej regulacji sprawiło, że od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne, wskazane w rozporządzeniu, można odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

To rozporządzenie jest wynikiem ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która obowiązuje od 30 listopada 2018 r. Zgodnie z nią, podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego może odliczyć od podatku wszelkie wydatki, jakie poniósł w danym roku na rzecz materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług związanych z termomodernizacją budynku – wyjaśnia ekspert reprezentujący firmę 499.

Co ważne, kwota odliczana od podatku nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Należy wiedzieć, że odliczeniu nie będą podlegać wydatki w tej części, w której zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, czy zaliczone do kosztów uzyskania przychodów , odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika z powodu korzystania z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Usługi podlegające uldze

Wśród usług podlegającym uldze na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wymienić należy:

 • montaż pompy ciepła,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • montaż kolektora słonecznego,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji.
Regulamin korzystania z serwisu