Ekologiczny kocioł CO

Czy kocioł CO może być ekologiczny?

Ekologiczne kotły CO to urządzenia, które są bardziej wydajne, przyjazne dla środowiska i łatwiejsze w obsłudze. Jeszcze do niedawna ogrzewanie budynków piecem wiązało się z ich mozolną obsługą i wysokim ryzykiem dotyczącym emisji do atmosfery niebezpiecznych gazów i pyłów. Związane jest to z rodzajem spalania paliw oraz ich jakością. Nowoczesne urządzenia umożliwiają uzyskanie znacznie lepszych parametrów spalanego paliwa stałego. Jakie są zalety ekologicznych kotłów CO?

Ekologiczne kotły CO – zalety

Zgodnie z wytycznymi z 2018 roku, dziś można kupić wyłącznie kotły piątej klasy. Są to urządzenia, które nie powodują emisji szkodliwych substancji. Kotły te mają specjalnie opracowane rozwiązania konstrukcyjne palników. Spalają one podawany opał bardzo dokładnie, ograniczając przy tym powstawanie zawieszonych w gazach spalinowych cząstek i pyłów. Komora spalania charakteryzuje się wysoką temperaturą, która dodatkowo sprzyja dopalaniu wszystkich uwalniających się związków chemicznych. Specjalnie ukształtowane wymienniki ciepła dodatkowo pomagają w efektywnym pobieraniu energii zgromadzonej w rozgrzanych spalinach.

Ekologiczne kotły CO charakteryzują się wysokimi wskaźnikami efektywności energetycznej. Muszą także spełniać wymagania normy PN-EN 303 – 5:2012. Zgodnie z jej zapisami, kotły te przy pracy ze swoją mocą nominalną emitują jedynie 40 mg/m3 pyłu. Równocześnie przy pracy z mocą nominalną i z 30% obciążeniem wartość poszczególnych emisji musi być zgodna z ustalonymi normami – dla organicznych związków gazowych (OGC) na poziomie 20 mg/m3. W takich samych warunkach nie mogą również produkować więcej niż 500 mg/m3 tlenku węgla (CO).

Kotły, które spełniają dodatkowo zasady określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, charakteryzują się spełnieniem jeszcze bardziej rygorystycznych wymagań. Urządzenia 5 klasy można więc z dużym powodzeniem nazwać kotłami ekologicznymi. Emisja szkodliwych związków podczas spalania opału jest utrzymywana na bardzo niskim poziomie, a sprawność urządzeń jest bardzo wysoka.

Dlaczego kotły 5 klasy to dobre rozwiązanie?

Kotły 5 klasy wyróżniają się specjalną konstrukcją paleniska, która działa głównie na eko -groszek. Materiał ten jest kaloryczny i ekologiczny, ponieważ nie pozostawia dużej ilości paliwa, ma obniżoną zawartość związków siarki i innych szkodliwych substancji. W rezultacie spalanie w kotłach ekologicznych jest na poziomie do 85%. Stosując kotły tego rodzaju, przyczynia się do poprawy jakości powietrza i znacznie redukuje powstające w sezonie grzewczym zanieczyszczenia.

Jak mówi pracownik firmy Kotły Grzewcze Dragon oferującej sprzedaż ekologicznych kotłów CO: Najnowocześniejsze kotły 5 klasy to urządzenia, które charakteryzują się dużą wydajnością spalania ekogroszku. Nie trzeba również pamiętać o ich codziennej obsłudze, ponieważ wyposażone są w podajniki. Sterowniki automatycznie podają niezbędną ilość paliwa do utrzymania odpowiedniej temperatury.

Decydując się na zakup ekologicznych kotłów CO, zaleca się wybór jedynie sprawdzonych producentów takich urządzeń. Duża wydajność kotłów i spełnianie norm ekologicznych to gwarancja bezpieczeństwa.

Regulamin korzystania z serwisu