Podział kominów ze względu na funkcje

Podział kominów ze względu na funkcje

Komin to inaczej droga przenoszenia spalin lub zużytego powietrza. Ze względu na funkcję, konstrukcję budowy, charakter pracy, usytuowanie czy ciąg, wyróżniamy różne rodzaje kominów. Niezależnie od rodzaju, aby komin prawidłowo funkcjonował, powinien być szczelny i zapewniać odpowiedni ciąg, by skutecznie odprowadzać produkty spalania lub zapewnić dostateczną wymianę powietrza. Dzisiaj skupimy się na podziale kominów ze względu na funkcje.

Komin jest niezmiernie ważnym elementem każdego domu. Sprawnie działający, gwarantuje bezpieczeństwo osób w nim przebywających. Sprawdźmy zatem, jakie kominy możemy wyróżnić, ze względu na ich funkcje.

Kominy dymowe

Kominy dymowe służą do odprowadzania spalin od palenisk oraz kotłów opalanych paliwem stałym. Poza tlenkami gazowymi, spaliny te zawierają pyły, sadzę oraz parę wodną, dlatego system ich odprowadzania jest tak ważny. Przekrój kominów dymowych nie może być mniejszy niż 14 x 14cm. Pamiętajmy także, aby każde z urządzeń grzewczych podłączyć do osobnego kanału dymowego. Kominy dymowe odpowiadają za odprowadzanie spalin także z kóz i pieców kaflowych.

Kominy spalinowe

Kominy spalinowe przeznaczone są do odprowadzania spalin z palenisk gazowych oraz opalanych paliwem płynnym. Przewodami spalinowymi określa się również kanały, które odprowadzają powietrze z okapów kuchennych. Ponieważ na wewnętrznej powierzchni kominów spalinowych może skraplać się woda ze spalin, powierzchnia ta powinna być odporna na agresywne oddziaływanie kondensatu. Jest to płyn, powstający po zmieszaniu się substancji, zawartych spalinach, z wodą, która wykrapla się w kominie. Ze względu na działanie kwaśnych skroplin, zazwyczaj posiadają one wkład kamionkowy lub ze stali kwasoodpornej. Czyszczenie i kontrolę przewodów kominowych różnego rodzaju oferuje Zakład Kominiarski Janusz Mitas z Warszawy. Wieloletnia tradycja i bogate doświadczenie pracowników gwarantują usługi na najwyższym poziomie.

Kominy wentylacyjne

Wśród kominów wentylacyjnych wyróżniamy kominy nawiewne, służące do dostarczania powietrza, potrzebnego w procesie spalania oraz wyciągowe, odpowiadające za wymianę zużytego powietrza w pomieszczeniu. Szczególnie ważne są te drugie, gdyż odprowadzają zanieczyszczone powietrze z domu. Jeśli komin wentylacyjny ma działać prawidłowo, powinien wyprowadzać powietrze wyłącznie z jednego pomieszczenia. Pamiętajmy także, że wyloty z kanałów wentylacji grawitacyjnej powinny znajdować się w bocznych ścianach komina, przy jego zakończeniu.          

Regulamin korzystania z serwisu