instalacja wodna

Pompy na gorącą wodę. Jakie standardy muszą spełniać?

Chodzi nam o bardzo gorącą wodę, nie ledwie letnią. Podobnie jak to się dzieje w przypadku naszych organizmów, tak i różne mechaniczne urządzenia o typowej konstrukcji mogą sprawnie działać i pracować jedynie w określonym zakresie temperatur. Oczywiście w tej konstatacji nie znajduje się nic odkrywczego, jest to prawda powszechnie znana. Wiadomo też, ze zdecydowanie trudniej przychodzi nam neutralizowanie negatywnego wpływu na różne nasze urządzenia zbyt wysokich temperatur niż tych niskich.

Czym różni się pompowanie gorącej wody od wody zimnej?

Woda w stanie ciekłym, a tylko taką można pompować, nigdy nie osiąga temperatury niższej niż 0° C. Jest to wartość dość typowa dla wielu miejsc na Ziemi i nie wywiera ona żadnego destrukcyjnego wpływu na jakiekolwiek materiały, stosowane w rozmaitych naszych mechanicznych urządzeniach, także na te, które składają się na konstrukcje pomp wodnych. Niestety zupełnie inaczej jest z pompami do wody gorącej. Sytuacji, w których musimy pompować gorącą wodę osiągającą niekiedy temperaturę wrzenia, jest całkiem sporo, głównie w różnego rodzaju przemysłowych procesach technologicznych albo też w systemach grzewczych. Woda tylko w niektórych procesach chemicznych musi być sterylnie czysta; w innych przypadkach jako doskonały rozpuszczalnik niesie z sobą wiele rozmaitych zanieczyszczeń w postaci rozmaitych związków mineralnych, a także wolnych gazowych cząstek tlenu. W bardzo wysokiej temperaturze substancje te znacznie łatwiej wchodzą w różne reakcje z materiałami, z których zbudowane są pompy, powodując szybsze ich zużywanie. O tym, jak powinny być budowane pompy gorącej wody i jakie standardy muszą one spełniać, opowiadali nam specjaliści z firmy J.J. Krupiński z Klimontowa.

Charakterystyka pomp do gorącej wody

Rzeczą najbardziej podstawową jest, czego łatwo można się domyślić, by do budowy pomp gorącej wody używać wyłącznie takich materiałów, które pod wpływem wysokich temperatur nie uplastyczniają się, nie kurczą się nadmiernie i nie rozszerzają, ani też nie ulegają rozkruszeniu. W szczególności dotyczy to wszelkiego rodzaju uszczelek, lecz także tłoków, nurników czy membran. Również korpusy takich pomp powinny mieć mocniejszą konstrukcję, mogącą znieść znacznie większe ciśnienie niż te, z którymi mamy do czynienia przy pompowaniu zimnej wody. Nie mniej ważną rzeczą jest, by wewnętrzne elementy pomp do gorącej wody były wytwarzane z materiałów, które się nie utleniają.

Przedmiotem naszych rozważań są pompy nurnikowe, tłokowe, wirnikowe czy membranowe, lecz przecież rzecz jest bardziej ogólna. Podobnie winny być budowane wszystkie inne urządzenia, które mają styczność z gorącą wodą lub parą chociażby takie jak agregaty do prób ciśnieniowych, wytwornice pary, podgrzewacze wody itd.

Regulamin korzystania z serwisu