ścieki

Rola separatorów w oczyszczalniach

Każde domostwo czy zakład pracy produkuje każdego dnia ogromną ilość nieczystości płynnych; sprawność ich odprowadzania do oczyszczalni ścieków jest jednym z wielu istotnych czynników wpływających na czystość środowiska naturalnego. Jednakże nie wszystkie substancje mogą i powinny trafić do oczyszczalni, dlatego konieczne jest ich oddzielenie zanim jeszcze przedostaną się do instalacji kanalizacyjnej. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju separatory.

Czym są separatory?

Separatory ścieków to specjalistyczne urządzenia, których zadaniem jest oddzielanie określonych rodzajów substancji od pozostałych nieczystości dostających się do instalacji kanalizacyjnej. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. wskazuje, że zastosowanie odpowiednich separatorów jest konieczne we wszystkich miejscach, w których stężenie danego rodzaju nieczystości jest wyższe, niż przeciętnie. Przykładowo – separatory substancji ropopochodnych powinny znaleźć się na stacjach benzynowych oraz parkingach, czyli w miejscach, gdzie może dochodzić do przedostawania się paliwa bądź olejów do kanalizacji. Z drugiej strony separatory tłuszczowe powinny być montowane tam, gdzie utylizacji poddawane są dużej ilości tłuszczu, a więc przede wszystkim w zakładach przetwórstwa mięsnego, restauracjach oraz barach.

Zastosowanie separatorów

Wiemy już gdzie się je instaluje, pozostaje odpowiedź na pytanie: jaka jest rola separatorów ścieków?

Pełnią one zasadniczo dwie funkcje – mówi przedstawiciel firmy Gea-Nova. – Po pierwsze: uniemożliwiają przedostanie się do oczyszczalni ścieków substancji, które nie mogą być utylizowane wraz z innymi nieczystościami. Dotyczy to przede wszystkim produktów ropopochodnych. Po drugie zaś chronią instalację przed tzw. zarastaniem – zatrzymując tłuszcze i skrobie, uniemożliwiając odkładanie się tych substancji w przewodach kanalizacyjnych, co po dłuższym czasie doprowadziłoby do znacznego pogorszenia się drożności całej instalacji.

Czyszczenie separatorów

Separatory to urządzenia przeznaczone wyłącznie do oddzielania pewnych substancji, a nie ich utylizacji – w związku z tym z czasem one same ulegają zanieczyszczeniu, co z kolei prowadzi do obniżenia ich efektywności. Aby utrzymać działanie separatorów i całej instalacji kanalizacyjnej na optymalnym poziomie, konieczne jest regularne oczyszczanie ich z nagromadzonych substancji. W zależności od pojemności separatora oraz ilości przedostających się do kanalizacji nieczystości danego rodzaju, czyszczenie powinno być wykonywane regularnie. Należy pamiętać, że czyszczenie separatorów wymaga specjalistycznego sprzętu, dostępnego firmom wykonującym takie usługi. Jedną z takich firm jest przedsiębiorstwo gospodarki wodno-ściekowej Gea-Nova.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *