Montaż klimatyzacji

Montaż klimatyzacji krok po kroku

Montaż klimatyzacji to usługa, której popularność wzrasta również wśród klientów indywidualnych. Coraz częściej spotykamy klimatyzatory w domach i mieszkaniach. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest instalacja urządzeń typu split, które pracują w trybie chłodzenia, ogrzewania a także filtrowania powietrza w danym pomieszczeniu. Jak wygląda przebieg ich instalacji?

Klimatyzator typu split

Urządzenie tego typu składa się z dwóch części – jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej – połączonych ze sobą miedzianą instalacją. Klimatyzatory typu split mają możliwość pracy w trypie chłodzenia, ogrzewania a także filtrowania powietrza. Urządzenie ogrzewa powietrze dzięki pompie ciepła oraz odwróconego procesu obiegu chłodniczego. Kluczem do prawidłowego i skutecznego jego działania jest dobór odpowiedniej mocy jednostki wewnętrznej oraz fachowy montaż.

Montaż klimatyzatorów – kto?

Montaż klimatyzatora powinien przeprowadzić fachowiec, który posiada dokumenty potwierdzające jego wiedzę i umiejętności oraz uprawniające go do pracy z instalacjami elektroenergetycznymi.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy specjalizującej się m.in. w montażu instalacji chłodniczych RKinstal:

Przed podjęciem decyzji o wyborze firmy instalującej, warto dopytać o stosowne dokumenty. Najważniejsze z nich to Świadectwo Kwalifikacji zawodowej w zakresie napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz Świadectwo Kwalifikacyjne typu E, uprawniające do pracy przy instalacjach elektroenergetycznych i urządzeniach wentylacyjnych oraz chłodniczych o napięciu nie wyższym niż 1kV.

Montaż klimatyzatorów – jak?

Pierwszą czynnością w zakresie montażu instalacji klimatyzacyjnej jest wybranie odpowiedniego miejsca, w których zostaną ulokowane jednostki wewnętrzna i zewnętrzna. Od lokalizacji jednostki wewnętrznej zależy bowiem równomierne rozprowadzanie powietrza w danym pomieszczeniu. Warto również wziąć pod uwagę kwestię dostępu do urządzenia. Łatwy dostęp umożliwia jego użytkownikom regularne usuwanie zabrudzeń z obudowy i wymianę filtrów, a serwisantom późniejsze prace konserwacyjne. Jednostka zewnętrzna zaś powinna być zlokalizowana w jak najmniejszej odległości od jednostki wewnętrznej. Może być zamontowana na ścianie budynku, umieszczona na dachu, balkonie bądź na gruncie na betonowej wylewce. Co istotne montaż klimatyzacji wyposażonej w pompę ciepła należy przeprowadzić tak, aby odpływ i gromadzenie się kondensatu powstałego w trakcie odszraniania agregatu zewnętrznego był możliwy. W tym celu jednostka zewnętrzna musi znajdować się w odległości 30-50 cm nad gruntem. Powinna również znajdować się w miejscu, które jest dobrze wentylowane i będzie umożliwiało dostęp ekipom serwisowym w przyszłości.

Jeśli już miejsce montażu jest ustalone i zaakceptowane przez klienta, można wówczas przystąpić do jego realizacji. Poniżej opiszemy proces montażu klimatyzacji krok po kroku.

Montaż jednostki wewnętrznej:

 • montaż stelażu na ścianie,
 • wykonanie w ścianie odpowiedniego otworu (o średnicy ok. 6,5 cm), przez który poprowadzona zostanie instalacja freonowa, elektryczna oraz odprowadzania skroplin,
 • odprowadzanie skroplin należy w pierwszej kolejności próbować instalować na zasadzie działania grawitacyjnego, gdyż pompka jako dodatkowe urządzenie mechaniczne może negatywnie wpływać na działanie klimatyzatora,
 • jeśli klimatyzator będzie używany w celach grzewczych, w rurze odpływowej musi zostać zainstalowany kable grzejny,
 • podłączenie instalacji chłodniczej do jednostki,
 • zawieszenie jednostki na stelażu.

Montaż jednostki zewnętrznej:

 • wypoziomowanie konstrukcji, na której ma być zamontowana jednostka,
 • umieszczenie jednostki na konstrukcji na gumowych podkładkach antywibracyjnych,
 • jednostka musi być zamontowana w bezpiecznej odległości od ściany, gdyż to zapewnia swobodny przepływ powietrza przez skraplacz i ułatwia konserwację.

Podłączenie instalacji chłodniczej do jednostki zewnętrznej.

Próba szczelności instalacji chłodniczej:

 • nadciśnieniowa próba szczelności przy użyciu azotu technicznego,
 • w miejscach trudno dostępnych zaś przy wykorzystaniu detektorów elektronicznych.

Uzyskanie próżni w układzie klimatyzacyjnym:

 • usuwanie powietrza i obniżanie ciśnienia w układzie chłodniczym przy użyciu pompy próżniowej (próżniowanie instalacji ma na celu uzyskanie oraz utrzymanie podciśnienia przez odpowiednio długi czas tak, aby wilgoć swobodnie odparowała).

Połączenia elektryczne w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej.

Wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym:

 • w klimatyzatorach typu split jednostki zewnętrzne są już napełnione fabrycznie; producent określa ilość czynnika w zależności od długości rurociągu cieczowego – zatem kiedy będzie on wydłużany, musi zostać proporcjonalnie dopełniony.

Uruchomienie klimatyzatora:

 • po wykonaniu wszystkich wyżej wymienionych kroków, można przystąpić do uruchomienia klimatyzatora,
 • po pierwszym uruchomieniu konieczna jest kontrola ciśnienia – sprawdzanego na manometrach podłączonych do zaworu serwisowego klimatyzatora,
 • można również (przy użyciu termometru) sprawdzić temperaturę powietrza nawiewanego przez jednostkę wewnętrzną (powinna ona wynosić w przybliżeniu 10°C mniej niż temperatura powietrza, która wpływa do parownika).

Fachowo przeprowadzony montaż klimatyzacji gwarantuje jej właściwe działanie przez wiele lat. Należy tylko pamiętać o odpowiedniej konserwacji urządzenia.

Regulamin korzystania z serwisu