Typy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Dobra jakość powietrza w pomieszczeniach jest bardzo istotna dla zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi oraz niezbędna podczas wykonywania pracy. Takie czynniki jak dostateczna ilość tlenu, stężenie dwutlenku węgla nieprzekraczające wymaganych norm oraz odpowiednia temperatura i wilgotność tworzą komfortowy dla człowieka mikroklimat. Za te parametry odpowiedzialne są wentylacja i klimatyzacja. Warto poznać wszystkie typy tych instalacji.

 „Szkodliwymi czynnikami – dodaje przedstawiciel firmy Aquaterm, która projektuje i wykonuje instalacje hydrauliczne, ciepłownicze, klimatyzacji i wentylacji – wpływającymi na mikroklimat pomieszczeń są takie zanieczyszczenia jak: kurz, pyłki, dym tytoniowy, mikroorganizmy oraz szkodliwe opary przemysłowe, pochodzące od farb, lakierów, klejów i rozpuszczalników. Nasza firma zajmuje się budową efektywnych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które skutecznie uzdatniają powietrze i pozwalają na zachowanie optymalnego mikroklimatu w różnego typu pomieszczeniach”.

Zaawansowane systemy wentylacyjne

Wentylacja jest jedną z podstawowych instalacji w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Odpowiedzialna jest za wymianę zużytego powietrza na powietrze niezanieczyszczone. Nieodzowna jest szczególnie w takich pomieszczeniach jak łazienki, kuchnie, kotłownie, wszędzie tam, gdzie niedobór tlenu i nadmiar dwutlenku węgla może być szkodliwy. Wyróżnia się dwa rodzaj wentylacji – grawitacyjną i mechaniczną.

  • Wentylacja grawitacyjna, zwana naturalną, opiera się na ruchu powietrza, który tworzy się poprzez różnicę ciśnień, spowodowaną różną temperaturą powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Powietrze świeże dostaje się do wnętrza poprzez otwory nawiewne w drzwiach i oknach, a zużyte wydostaje się przez kratki do kanałów wentylacyjnych. Taka wymiana powietrza zapewnia wystarczający poziom wentylacji w pomieszczeniach mieszkalnych.
  • Wentylacja mechaniczna, czyli wymuszona w zdecydowany sposób poprawia sprawność wentylacji. W tym celu w kanałach wentylacyjnych montuje się specjalne wentylatory wywiewne. Włączane są one najczęściej okresowo, w momentach, gdy wentylacja grawitacyjna potrzebuje wsparcia. Tego typu wentylację wykorzystuje się w okapach kuchennych oraz w toaletach i łazienkach. Warunkiem jej dobrego funkcjonowania jest dostateczny dostęp świeżego powietrza.
  • Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna montowana jest w budynkach, jako kompleksowa instalacja. Wymusza ona ruch powietrza w kanałach wentylacyjnych. System nawiewników doprowadza do pomieszczeń świeże powietrze, które po zużyciu odprowadzane jest na zewnątrz specjalnymi wywiewnikami. Pracą wentylatorów sterują czujki, które reagują na poziom wilgotności, temperaturę oraz poziomu zanieczyszczeń. Odpowiedzialne są one za sterowanie całym systemem wentylacyjnym.

Urządzenia wspomagające wentylację

  • Ważnymi elementami wentylacji mechanicznej są wentylatory. To urządzenia odpowiedzialne za wymuszanie ruchu powietrza w instalacji wentylacyjnej. Niezależnie od systemu wentylacji, wentylatory tłoczą lub zasysają powietrze, wytwarzając różnicę ciśnień niezbędną do pokonania oporów przepływu powietrza przez instalację. W zależności od przepływu powietrza przez wirnik wentylatory dzielą się na promieniowe i osiowe.
  • Proekologiczne tendencje wymusiły zaprojektowanie konstrukcji pozwalających na oszczędności energii. Takimi urządzeniami są rekuperatory. Rekuperatory pozwalają odzyskać część ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczenia i wykorzystać go do ogrzania chłodnego powietrza pobieranego z zewnątrz. Rekuperatory składają się z wymiennika ciepła, dwóch wentylatorów, filtrów i sterowania oraz sieci kanałów nawiewnych i wywiewnych. Urządzenia te skutecznie oczyszczają powietrze, a jednocześnie pozwalają na znaczne oszczędności energii.
  • Często wykorzystywanymi urządzeniami pomagającymi w utrzymywaniu właściwego mikroklimatu pomieszczeń są osuszacze powietrza. Zasada działania osuszacza polega na oziębieniu wilgotnego powietrza przez chłodnicę. Para wodna ulega kondensacji i po skropleniu gromadzi się w specjalny zbiorniku, z którego jest usuwana.

Klimatyzacja – klimatyzatory

Podstawowym zadaniem klimatyzacji jest dostarczenie do pomieszczeń powietrza o określonych parametrach. Zapewnia ona korzystanie z czystego powietrza o odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Niektóre urządzenia mają możliwości nie tylko schładzania powietrza, ale także jego podgrzewanie. Czyni to klimatyzatory urządzeniami uniwersalnymi, pracującym bez względu na porę roku i panującą na zewnątrz temperaturę. Wyróżnić można klimatyzację przeznaczoną do domów, mieszkań i biur oraz klimatyzację przemysłową montowaną w zakładach produkcyjnych i budynkach biurowych.

Regulamin korzystania z serwisu