Zasady pracy z użyciem podnośników koszowych

Podnośniki koszowe to potoczna nazwa jednych z maszyn przejezdnych, które Urząd Dozoru Technicznego nazywa podestami ruchomymi przejezdnymi. Z definicji to maszyny przejezdne przeznaczone do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których robotnicy wykonują swoje prace z platformy. Jakie są najważniejsze zasady pracy z użyciem podnośników koszowych? – Przyjrzyjmy się im od strony praktycznej, podając kilka istotnych wskazówek.

Praca z podnośnikami koszowymi w świetle przepisów

Zanim przejdziemy do praktycznych zasad prac z użyciem podnośników koszowych, wspomnijmy nieco o przepisach, o których informuje UDT. Urząd Dozoru Technicznego, któremu podlegają podnośniki koszowe, podaje nam kilka cennych informacji: wskazuje podstawy prawne, tryb postępowania (w przypadku urządzeń nowych oraz wcześniej zarejestrowanych, np. przy zmianie właściciela), wymaganą dokumentację i warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację, a także rodzaje badań, jakim podnośnik koszowy musi być poddawany. W informacjach UDT znajdziemy także wskazania dotyczące warunków eksploatacji, jednak w praktyce to tylko kilka oczywistych punktów: eksploatacja zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem, zapewnienie maszynie odpowiedniej konserwacji, zakładanie i prowadzenie dziennika konserwacji itp.

Zasady pracy z podnośnikiem koszowym w praktyce

Jak mówią nam przedstawiciele Firmy Dźwigi Rybacki świadczącej usługi dźwigowe w okolicach Olsztyna, UDT po prostu nie może wskazać jednej wyraźnej instrukcji dotyczącej zasad pracy z użyciem podnośników koszowych z wielu względów, przede wszystkim dlatego, że możemy mieć do czynienia zarówno z niewielkimi maszynami, które podniosą pracowników o kilka metrów wzwyż, jak i z podnośnikami koszowymi o wysokości roboczej wynoszącej nawet kilkadziesiąt metrów. Przykładem takiego podnośnika jest Bison Palfinger TKA30KS – podnośnik koszowy, którego wysokość robocza to aż 30 metrów. Jeśli więc chcemy opowiedzieć co nieco o zasadach pracy z podnośnikami koszowymi ogólnie, lepiej jest wymienić, czego nigdy nie wolno, czego zawsze się zabrania. Podestem ruchomym nie mogą operować osoby bez stosownych kwalifikacji; zabronione jest eksploatowanie podestu bez ważnego dopuszczenia przez UDT. Nie wolno eksploatować podnośnika koszowego na niestabilnym podłożu, przeciążać kosza ponad dopuszczone obciążenia ani umieszczać ładunków poza obrys platformy. Nie wolno też zwiększać wysokości platformy roboczej, np. stawiając na niej drabinę, czy obracać wysięgnikiem podczas opuszczania. Roboty na wysokościach to zawsze kwestia indywidualna.

Regulamin korzystania z serwisu