Materiały ślizgowe z żywicy fenolowej

Materiały ślizgowe z żywicy fenolowej i epoksydowej. Zalety i zastosowania

Ograniczenie zużycia elementów ruchomych wymaga zastosowania rozwiązań, które zredukują pojawiające się tarcie i pozwolą na wyeliminowanie jego skutków – przyspieszonego ścierania się powierzchni, podwyższonej temperatury oraz zużywania powierzchni czipów. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów na osiągnięcie tego celu jest wykorzystywanie łożysk ślizgowych wykonanych z materiałów ślizgowych o odpowiednich parametrach.

Łożyska ślizgowe i ich właściwości

Łożyska ślizgowe pozwalają na zmniejszenie tarcia za sprawą użytych w nich rozwiązań konstrukcyjnych. Mają one postać pojedynczej tulei – w zależności od potrzeb cylindrycznej albo kołnierzowej – która bezpośrednio współpracuje z obracającym się wałem i/lub wewnętrzną powierzchnią gniazda, w jakim jest osadzona. Redukcja tarcia odbywa się albo dzięki smarowaniu smarem lub olejem – z pomocą rowków i/lub kieszonek smarowych – lub bezsmarowo. W pierwszym przypadku rola ograniczenia tarcia przypada współdziałającej parze materiału ślizgowego i środka smarnego, w drugim spoczywa wyłącznie na użytym materiale.

Materiały ślizgowe stosowane do wytwarzania łożysk ślizgowych

Materiały ślizgowe wytwarza się z wykorzystaniem wielu substancji. Mogą to być różne stopy metali o właściwych parametrach np. brązy lub gatunki stali, ale także szeroka gama tworzyw sztucznych np. PTFE (poli-tetra-fluoro-etylenu) zwanego potocznie teflonem. Wśród materiałów używanych zarówno jako warstwy nośne, jak i ślizgowe znajdują się także żywice. Przykładem mogą tu być żywice fenolowe i epoksydowe, stosowane np. jako lepiszcze spajające włókna użyte do uzyskania niskiego współczynnika tarcia.

Żywicę epoksydową w obu tych rolach wykorzystano m.in. w grupie materiałów Filament Wound. Tworzy ona warstwę ślizgową w materiałach: GAR-MAX, KSG, MLG, HPF i HPM, a jedynie warstwę nośną w przypadku GAR-FIL oraz MEGALIFE XT. Żywica fenolowa tworzy materiały FEROFORM F i T.

Szeroki wybór łożysk ślizgowych wykonanych z materiałów zawierających żywicę epoksydową i fenolową można znaleźć wśród asortymentu dostępnego w firmie FPM IN-BEAR. Oferowane są m.in. tuleje ślizgowe z materiału Filament Wound, które mogą znaleźć zastosowanie np. w siłownikach hydraulicznych i przegubach (MLG); w dźwigach, podnośnikach i windach (MEGALIFE XT); zastosowaniach w środowisku wodnym (HPF i HPM); zaworach (GAR-FIL); przegubach siłowników hydraulicznych, lecz także w spychaczach, koparkach lub ładowarkach (GAR-MAX); i do łożyskowania sworzni (HSG). 

Regulamin korzystania z serwisu