Pompa do ścieków

Rodzaje pomp do ścieków stosowane w kanalizacjach sanitarnych

Pompa jest kluczowym elementem każdej instalacji przeznaczonej do ciśnieniowego odprowadzania ścieków. Pozwala na wytwarzanie ciśnienia niezbędnego do wymuszania przepływu mimo braku naturalnego spadku. Urządzenia stosowane do obsługi systemów kanalizacyjnych muszą radzić sobie nie tylko z podnoszeniem słupa cieczy, ale także ze znajdującymi się w niej ciałami stałymi, nierzadko stosunkowo dużych frakcji.

Jakie konstrukcje pomp są używane najczęściej?

Podziałów pomp można dokonywać ze względu na ich różne cechy. Jedną z bardziej popularnych kategoryzacji jest wyodrębnienie grup ze względu na zasadę, na której opierają swe działanie. Biorąc pod uwagę to kryterium, pompy można podzielić na wyporowe, wirowe oraz strumieniowe. W pompach wyporowych przepływ i wzrost ciśnienia jest wywoływany przez ruch elementu roboczego. Może on mieć charakter posuwisto-zwrotny, obrotowo-zwrotny lub obrotowy. Element roboczy zasysa i wypycha ciecz za sprawą działania tłoka, przepony albo nurnika, lub zębatki, łopatek, krzywki, ślimaka czy śruby. W przypadku pomp wirowych przepływ jest możliwy za sprawą powstawania krętu, który powoduje obrotowy ruch wirnika, tworzący podciśnienie. W pompach strumieniowych przepływ dokonuje się dzięki zastosowaniu strumienia gazu lub cieczy, który przy wykorzystaniu specjalnej zwężki skutkuje podciśnieniem w części ssawnej. Pompy do ścieków muszą mieć konstrukcję, która poradzi sobie z ich specyfiką, tj. zawartością znacznych ilości ciał stałych. Do najsprawniej funkcjonujących urządzeń tego typu zalicza się pompy wirowo-wyporowe.

Które pompy najefektywniej transportują ścieki?

Najbardziej efektywnymi konstrukcjami pomp używanymi do transportu ścieków są pompy wirowo-wyporowe. Wykorzystują one jednołopatkowy rotor poruszający się wewnątrz kieszeniowego statora. Producentem pomp tego rodzaju jest firma INWAP, która wytwarza urządzenia z serii ORKA. Są one w stanie uzyskiwać ciśnienie od 0,6 do 1 MPa, a napędzane silnikiem elektrycznym o mocy 0,8 kW uzyskują przepływ na poziomie 3000 l/h, natomiast z silnikiem 1,5 kW aż 6000 l/h. Oznacza to możliwość uzyskiwania znacznie lepszych parametrów niż pompy o innej budowie. Pompy typu ORKA to urządzenia zatapialne o niewielkiej liczbie elementów ruchomych co przekłada się na ich niską awaryjność. W pompach ORKA-N jest stosowany rozdrabniacz młotkowy, który jednocześnie napowietrza ścieki, zmniejszając nieprzyjemne zapachy, ograniczając sedymentację przez mieszanie ścieków oraz redukując procesy gnilne. W pompach ORKA-NT stosuje się rozdrabniacz młynkowy.

Regulamin korzystania z serwisu