Zakładowa Kontrola Produkcji w jednostkach produkujących wyroby budowlane – znaczenie

Wyroby budowlane, z uwagi na fakt, że ich jakość ma wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji, które z nich powstają, są szczegółowo opisane w prawie. Określają one, czym muszą charakteryzować się wyroby budowlane dopuszczane do obrotu. Ważnym elementem ich wytwarzania i sprzedaży jest Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP). Jakie jest jej znaczenie w jednostkach produkujących wyroby budowlane?

Czym jest Zakładowa Kontrola Produkcji?

Aby mieć pewność co do jakości oraz właściwości wyrobów budowlanych wytwarzanych i udostępnianych konsumentom na rynku, a także po to, aby spełnić wymogi prawne, podmioty, które zajmują się produkcją tych wyrobów, są zobowiązane wdrożyć Zakładową Kontrolę Produkcji. Co to właściwie jest?

Zakładowa Kontrola Produkcji to jednostka, której celem jest bieżąca kontrola wszystkich procesów związanych z wytwarzaniem materiału budowlanego. ZKP zajmuje się więc sprawdzaniem:

  • jakości surowców,
  • działania maszyn,
  • poprawności poszczególnych elementów cyklu produkcyjnego,
  • stopnia wyszkolenia pracowników odpowiedzialnych za poszczególne etapy procesu,
  • zgodności gotowego produktu z przepisami i założeniami.

Wszystko to jest dokładnie dokumentowane.

W Polsce Zakładowa Kontrola Produkcji jest wymagana od 2004 roku. W życie wprowadziła ten wymóg ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych. Każdy wyrób budowlany używany na terenie Unii Europejskiej musi powstawać pod nadzorem Zakładowej Kontroli Produkcji. Bez niej produkt nie może otrzymać znaku CE. ZKP można utworzyć wewnątrz przedsiębiorstwa albo powierzyć ją partnerowi zewnętrznemu, np. firmie BARG.

Co Zakładowa Kontrola Produkcji wnosi do jednostek produkujących wyroby budowlane?

Mimo tego, że obowiązek prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji jest narzucany prawnie, nie należy w tym upatrywać wyłącznie kolejnej formalności do wypełnienia. Stała obecność podmiotu kontrolującego pracę i jej rezultaty może przynieść sporo korzyści! Jakie są zalety ZKP w jednostkach zajmujących się produkcją wyrobów budowlanych?

Przede wszystkim ZKP daje pewność, że firma spełnia wymagania prawne, a co za tym idzie – działa w granicach prawa i nie musi się obawiać kar administracyjnych. Narażone są na nie podmioty, w których brak jest Zakładowej Kontroli Produkcji.

Zakładowa Kontrola Produkcji jest także pierwszym gwarantem jakości i bezpieczeństwa budynków wykonanych z zamówionych w danej wytwórni materiałów. Zaletą ZKP jest również to, że można mieć pewność co do jakości swoich wyrobów i zawsze dostarczać klientom towar odpowiadający ich potrzebom. Dzięki temu łatwiej zadbać o dobre relacje między producentem a zamawiającym.

Regulamin korzystania z serwisu