połączenia kołnierzowe

Zastosowanie śrub w połączeniach kołnierzowych

Połączenia kołnierzowe są rodzajem połączeń mechanicznych, wykorzystuje się je w instalacjach przemysłowych, w tym przy montażu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Poszczególne typy instalacji wymagają zastosowania innych rozwiązań technicznych. Należą do nich m.in kołnierze o określonych średnicach połączone specjalnymi śrubami. Ich parametry muszą ściśle odpowiadać obowiązującym normom.   

Jak zbudowane są rurociągi?

Rurociągi składają się z części łączonych, czyli rur, kształtek, elementów armatury z kołnierzami oraz z równie nieodzownych części je łączących – na przykład śrub kołnierzowych. W przypadku łączenia rurociągów PEHD z rurociągami PEHD mamy zwykle do czynienia z połączeniami zgrzewanymi doczołowo lub elektrooporowo, połączenia takich rurociągów z rurociągami z żeliwa wykonywane są z pomocą łączników rurowo-kołnierzowych, natomiast rurociągu PEHD z zasuwą – tulejami z luźnym kołnierzem lub kołnierzami z kielichami wciskowymi. Oczywiście to wybrane przykłady, możliwości konstrukcyjnych jest więcej. W zależności od rodzaju połącznia możemy mieć do czynienia z różnymi formami zastosowanych kołnierzy – zarówno luźno nałożonymi na tuleję, przyspawanymi, jak i stanowiącymi część elementu łączonego.

Połączenia kołnierzowe

Jak tłumaczy nasz ekspert ze sklepu internetowego Śruby24: połączenia kołnierzowe, służące do bezpiecznego łączenia ze sobą rurociągów lub rurociągów z armaturą, powinny zapewniać długoletnią, ale też łatwą i niekosztowną eksploatację instalacji, w tym jej montaż oraz bezawaryjną pracę. Wybór konkretnego materiału i rozwiązania zależy od rodzaju technologii zastosowanej przy budowie danej sieci. W połączeniach kołnierzowych stosuje się dwa kołnierze połączone specjalnym rodzaje śrub, niezbędne jest też odpowiednie uszczelnienie. Zasady wykonywania poszczególnych rodzajów połączeń kołnierzowych, w zależności od rodzaju zastosowanych rur (stal nierdzewna, PCV, żeliwo), są określone przez odpowiednie normy PN.   

Śruby do połączeń kołnierzowych  

Właściwości wykorzystanych w połączeniach kołnierzowych śrub i nakrętek określone są m.in. przez polskie i międzynarodowe normy PN-68/H-74302, PN-68/H-74303, DIN 2509, DIN 2510, PN-EN 1515-1, DIN 976, DIN 931. Artykuły te mogą, mieć w zależności od wymogów instalacji, różne rodzaje powłok, a także klasy wytrzymałości, gatunek czy rozmiar. Wykorzystanie stali nierdzewnej lub poddanie śrub ocynkowaniu gwarantuje ich odporność na korozję, a tym samym bezpieczne działanie tworzonych połączeń i sieci. Zastosowany do produkcji takich śrub materiał musi też często wykazywać podwyższoną odporność na działanie wysokich temperatur (zgodnie z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE (PED), dlatego poddawany jest dodatkowym zabiegom w tym zakresie.  

Regulamin korzystania z serwisu