montaż okna

Montaż okien. Opis krok po kroku

Zamontowanie okien w nowym domu albo po remoncie to nie czynność, którą można przeprowadzić niedbale. W tym wypadku istotne są wszystkie etapy tego przedsięwzięcia, które musi przebiegać jak najbardziej prawidłowo z poszanowaniem zasad. W przeciwnym razie okna nie spełnią pokładanych w nich oczekiwań. Mogą być na przykład z nazwy dźwiękoszczelne, a w rzeczywistości nie sprostać tej roli.

Dobranie wymiarów i oczyszczenie ościeża

Ościeżem nazywa się otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno. Musi on być niego większych rozmiarów niż rama okienna. Ponadto istotne jest, aby oczyścić to miejsce zarówno z fragmentów starego uszczelnienia, jak i z gruzu. Czasem konieczne jest wyrównanie ubytków. Pominięcie tego etapu może skutkować niezbyt szczelnym oknem.

Między ramą okna a ościeżem trzeba zostawić szparę dylatacyjną. Jej parametry określają fachowcy z takich firm, jak OKNO-LUX, którzy zajmują się montowaniem okien. Szczelina dylatacyjna występuje w wielu miejscach budynku i zapewnia prawidłową pracę sąsiednich części konstrukcji.

Mocowanie ramy okiennej

Na tym etapie niezbędne są klocki i krzyżyki dystansowe. Umożliwiają one takie rozplanowanie położenia ramy, żeby stworzyć szczelinę dylatacyjną, która na dole powinna być większa z powodu konieczności wstawienia parapetu. Rama musi być zamocowana przy zachowaniu prawidłowego poziomu i pionu.

Wstawianie okna i użycie odpowiednich łączników

Na okno zwykle działają różne siły. Może to być jego ciężar własny, rozszerzalność termiczna lub po prostu działanie wiatru. Dlatego bardzo ważne jest użycie łączników, które są dodatkowym zabezpieczeniem przed ewentualnym wypadnięciem ramy wraz z oknem. W przypadku ścian murowanych łącznikami są specjalne dyble lub metalowe kotwy. Do elementów drewnianych można użyć śrub. Przewiercanie ramy okiennej nie wpływa na obniżenie szczelności okna, jednak musi być przeprowadzone z zachowaniem wymaganych odległości między otworami.

Uszczelnianie okien i zabezpieczenie szpary dylatacyjnej

Niezwykle ważnym etapem składającym się na montowanie okien jest ich uszczelnienie. Przeprowadza się je z pomocą specjalnej pianki lub innego materiału uszczelniającego. Następnym krokiem jest izolacja newralgicznego połączenia okna z murem. To tędy zazwyczaj ucieka sporo ciepła z domu, dlatego ten właśnie etap należy starannie przeprowadzić, nie zapominając o szparze dylatacyjnej. Ostatnimi czynnościami jest wykończenie połączenia, czyli zatynkowanie go od strony zewnętrznej, jak też wewnętrznej.

Regulamin korzystania z serwisu