zasady montażu okien

Podstawowe zasady montażu okien

Montaż okien jest bardzo ważnym etapem każdej budowy. Dzięki niemu można zamknąć dom w stanie surowym i rozpocząć prace wykończeniowe. Jak więc należy zamontować prawidłowo okna w nowym budynku? Okazuje się, że wcale nie musi być to trudne. Wystarczy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, przy czym samo piankowanie okna to nie wszystko.

Kotwy lub dyble

Przed przystąpieniem do montażu skrzydła wyjmuje się z ościeżnicy. Gdy do montażu okien wykorzystywane są kotwy, trzeba pamiętać o  nich jeszcze przed wstawieniem ościeżnicy w otwór. Ten element z kolei należy ustawić na klockach podporowych i unieruchomić za pomocą specjalnych klinów. Okna montowane są do warstwy konstrukcyjnej ocynkowanymi kotwami bądź dyblami zamocowanymi w ościeżnicy. Mocowania muszą znaleźć się przy tym możliwie blisko węzłów konstrukcyjnych okna. Z drugiej strony ich odległość od zawiasów nie powinna być mniejsza niż 15 cm.

Odpowiednie uszczelnienie

Styk okna z murem należy uszczelnić np. za pomocą niskoprężnej pianki poliuretanowej. Powinna zostać ona rozprowadzona delikatnie, tak aby wypełnić szczelnie całą przestrzeń i nie zostawić wolnego miejsca. Nie może być jej jednak również za dużo, aby nie wypchnąć ramy. W celu zapobieżenia zawilgocenia izolacji należy zastosować dodatkowo taśmę paroizolacyjną od wewnątrz oraz taśmę paroprzepuszczalną od zewnątrz. Po wstawieniu okna wykonanego z PCV trzeba od razu zdjąć folię ochronną z jego profilu. Może ona bowiem szybko stwardnieć na skutek czynników zewnętrznych.

Warto trzymać się instrukcji

Tak naprawdę sposób montażu okna powinien zostać opisany w instrukcji dołączonej do okien przez ich producenta. Nie warto go modyfikować, gdyż nieodpowiedni rodzaj czy rozstaw łączników może zmienić sposób pracy okna i narazić go na wypaczenie. Dobierany jest on w zależności od przenoszonych przez dane okno sił, a także rodzaju i nośności całej ściany. Dlatego też jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto zapytać o to specjalistów lub producentów dobrych okien – takich jak na przykład firma Muszyńscy.

Montaż na dyble jest sztywny. W tym przypadku kołki przytwierdzają ościeżnicę do muru. Takie rozwiązanie sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża stabilność. Dyble nie nadają się do mocowania progów. W  pozostałych sytuacjach sprawdzają się kotwy, które niwelują naprężenia powstałe w ramie okna. W rzeczywistości jednak rodzaj łączników nie ma tak dużego znaczenia jak ich budowa. W przypadku materiałów porowatych np. pustaków powinno stawić się na wkręty, które nie zniszczą ich struktur.

Regulamin korzystania z serwisu