Na czym polega adaptacja projektu i jak się ją wykonuje?

Adaptacja projektu – na czym polega?

Planując budowę domu w pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się nad kwestią projektu. Do wyboru mamy dwie opcje: zamówienie indywidualnego projektu oraz kupno projektu już istniejącego. To drugie rozwiązanie jest zazwyczaj dużo tańsze, jednak sam projekt zanim zostanie wcielony w życie musi przejść tzw. adaptację. Na czym ona polega i co powinniśmy o niej wiedzieć?

Czym jest adaptacja projektu?

Adaptacja projektu to nic innego jak przystosowanie gotowego projektu do warunków panujących na konkretnej działce budowlanej, na której projekt ma zostać zrealizowany. Podczas adaptacji projektant uwzględnia takie czynniki jak ukształtowanie terenu, właściwości gruntu, strony świata, a także przepisy dotyczące lokalnej zabudowy. Wszystkie te czynniki, stanowią podstawę do wprowadzenia do projektu stosownych poprawek. Adaptacja może również służyć przystosowaniu projektu do oczekiwań klienta i obejmować zmiany w rozkładzie pomieszczeń, wyglądzie elewacji etc.

Zasady adaptacji projektu

Adaptacja projektu może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanego projektanta. Nie musi być nim autor konkretnego projektu, ważne żeby była to osoba posiadająca uprawnienia projektowe oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. W ofercie firmy Gresan znajdziemy między innymi usługi z zakresu adaptacji budynków. Osoba lub firma dokonująca adaptacji przejmuje odpowiedzialność za projekt. Zmiany w projekcie powinny być naniesione przy użyciu trwałej techniki graficznej kolorem czerwonym w celu odróżnienia ich od podstawowego projektu. W ramach adaptacji wykonuje się zmiany obowiązkowe i nie obowiązkowe. Pierwsze z nich obejmują m.in.:

  • Dostosowanie projektu do planu zagospodarowania przestrzennego
  • Dostosowanie projektu do stref obciążeń konstrukcyjnych

Do części nieobowiązkowej należą zmiany wprowadzane wyłącznie na życzenie inwestora, np. zmiany w wyglądzie elewacji, ilości okien.

Ochrona prawna projektu

Każdy gotowy projekt budowlany objęty jest prawem autorskim, dlatego niemożliwe jest wprowadzenie do niego dowolnej ilości zmian. Często do projektu dołączona jest dokumentacja, określająca ile i jakiego rodzaju zmiany można wprowadzić do projektu – przez kupnem warto zapoznać się z tymi ograniczeniami.

Koszty adaptacji projektu

Adaptacja projektu to usługa płatna – jej koszt zazwyczaj utrzymuje się w granicach od 2000 do 3000 złotych. Dokładny koszt uzależniony jest przede wszystkim od ilości wprowadzanych poprawek i ich charakteru.

Regulamin korzystania z serwisu