Miejski trawnik

Dlaczego tak bardzo lubimy trawę w miejskich przestrzeniach?

Trawa w miejskich przestrzeniach staje się trendem, który wynika z rosnących potrzeb stosowania ekologicznych rozwiązań. Atutem zielonych przestrzeni jest lepsza jakość powietrza, swobodne spływanie wód opadowych do gruntu oraz ograniczenie zbyt dużego nagrzania podłoża w czasie upałów. Z tego względu architekci miejskich przestrzeni coraz większą wagę przykładają do zapewnienia optymalnej ilości zieleni.

Zalety trawy w mieście

Trawniki w miastach zajmują coraz więcej terenów, a obecnie panująca tendencja integracji z naturą ma na celu zapewnienie dobrostanu nie tylko dla ludzi, ale i zwierząt. Zaletą aranżacji trawników w miastach jest oszczędność pieniędzy. Rozłożenie trawy z rolki generuje mniejsze obciążenie dla budżetu niż ułożenie dobrej jakości kostki brukowej.

Trawnik poprawia retencję wody w mieście, co w kontekście coraz dłuższych i dotkliwszych susz ma ogromne znaczenie dla ekosystemu. Jednocześnie pola trawy umożliwiają spływanie wody w głąb gleby, co zapobiega zalaniom ulic. Dzięki trawnikom wody opadowe na dłużej zostają w lokalnym obiegu. Specjaliści z Gospodarstwa Ogrodniczego Trawa z Rolki podkreślają, że obecność trawników w miastach sprzyja utrzymaniu różnorodności roślin i zwierząt, zwłaszcza kręgowców, ptaków i owadów. Łąki stanowią też korytarze ekologiczne, którymi migrują drobne zwierzęta.

Jak zakłada się trawnik w mieście?

Najszybszą metodą założenia trawnika jest trawa z rolki. Rozłożenie gotowej darni jest zdecydowanie prostsze i mniej czasochłonne niż wysiew nasion. Trawnik najlepiej rozkładać wczesną wiosną lub późnym latem, co pozwoli na prawidłowe ukorzenienie się trawy. Podłoże musi zostać odpowiednio przygotowane, czyli wyrównane i uprzątnięte z kamieni i resztek korzeni. Następnie powinno być przekopane za pomocą glebogryzarki i oczyszczone z chwastów.

Trawa z rolki powinna być rozłożona w ciągu maksymalnie 8 godzin od ścięcia. Darń musi mieć zwartą strukturę, a podłużne kawałki układane ciasno i dociskane do podłoża. Gotowy trawnik należy podlać, aby zapewnić wilgotność podłoża na głębokości 15 cm poniżej trawy. Kolejne podlanie powinno nastąpić w drugiej lub trzeciej dobie od rozłożenia, a następne według potrzeb trawy. 

Aranżacja trawnika w przestrzeni miejskiej powinna być dokładnie przemyślana i dostosowana do planowanych, przyszłych nasadzeń w postaci dekoracyjnych krzewów i drzewek. Powinna uwzględniać także obecność ciągów komunikacyjnych rowerowych i pieszych, które mogą skutkować dewastacją zieleni.

Regulamin korzystania z serwisu