Elementy małej architektury miejskiej

Termin „architektura” kojarzy nam się przede wszystkim z dyscypliną z pogranicza sztuki i inżynierii, której specjalnością jest organizowanie przestrzeni w celu zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb ludzi z niej korzystających. Innymi słowy: projektowanie i realizowanie budynków przeznaczonych do zamieszkania, handlu, produkcji, a także infrastruktury wokół nich, np. dróg, mostów, parków. Na każdym kroku jednak stykamy się również z tzw. elementami małej architektury, które, choć nie są tak ważne dla naszego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej jak domy czy chodniki, to jednak wciąż pełnią pewne istotne funkcje.

Mała architektura miejska

Zgodnie ze swą nazwą, elementy małej architektury miejskiej to stosunkowo niewielkie obiekty, wykorzystywane do zagospodarowania przestrzeni miejskiej – ulic i chodników, działek, osiedli, parków, terenów szkół, szpitali oraz innych placówek użytku publicznego. Do małej architektury zaliczamy zarówno unikalne obiekty architektoniczne, jak i obiekty o charakterze użytkowym.

Obiekty architektoniczne

W tej kategorii małej architektury znajdziemy obiekty o charakterze czysto estetycznym (rzeźby, fontanny), historycznym (posągi, tablice pamiątkowe), czy religijnym (kaplice i kapliczki). Mogą być one również częścią większych konstrukcji, np. ozdobne bramy stanowiące część ogrodzenia wokół danego terenu. Do wykonania tego typu obiektów wykorzystuje się często tradycyjne metody budowlanej, choć coraz częściej spotykane są np. rzeźby wykonywane z surowców takich jak metale czy tworzywa sztuczne.

Obiekty użytkowe

W przeciwieństwie do małych obiektów architektonicznych, obiekty użytkowe najczęściej są produkowane seryjnie. Do tej kategorii zaliczymy przede wszystkim obecne na każdym kroku kosze na śmieci i popielniczki, lampy, ławki i inne meble spotykane często w parkach, donice betonowe i osłony dla roślin, stojaki rowerowe, wiaty autobusowe oraz innego rodzaju zadaszenia, gabloty informacyjne i reklamowe, a nawet oznaczenia drogowe. Każdy z tych obiektów, choć na co dzień nie przywiązujemy do nich zbyt dużej uwagi, pełni niezwykle przydatną funkcję w naszym codziennym funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej. Wystarczy wyobrazić sobie jak wyglądałyby chodniki i ulice gdyby nie kosze na śmieci lub sytuację na drogach pozbawionych znaków drogowych. Ponadto każdy z tych elementów pełni dość dużą rolę w kreowaniu estetyki miasta, dlatego tak istotne jest zachowanie harmonii w ich doborze i rozmieszczeniu.

Szeroki wybór elementów małej architektury miejskiej znajdziemy w ofercie ich dystrybutora, firmy Asklepios .

Regulamin korzystania z serwisu