Oczyszczalnia ścieków

Istotne kryteria przy projektowaniu oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie ścieków pracują z wykorzystaniem różnych zbiorników, urządzeń i technologii. Nieczystości odprowadza się do systemów zbiorczych na terenach zurbanizowanych oraz do przydomowych zbiorników na niezurbanizowanych. Wykonanie projektu oczyszczalni wymaga nie tylko wyboru technologii jej pracy, ale także dobrania rodzaju zbiornika do warunków terenowych, gruntowych i wodnych.

Na co zwrócić uwagę podczas projektowania oczyszczalni ścieków?

Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków wymaga wiele pracy. Odpowiednio dobrany i skonstruowany system powinien służyć użytkownikom bezproblemowo i efektywnie przez wiele lat. Aby uniknąć problemów podczas montażu i użytkowania oczyszczalni ścieków, projektant powinien wziąć pod uwagę:

  • miejsce, na którym ma znaleźć się oczyszczalnia ścieków. Chodzi tu przede wszystkim o spływ powierzchniowy,
  • badania geologiczne dotyczące miejsca posadowienia układu rozsączającego,
  • przepustowość oczyszczalni,
  • wymiary układu rozsączającego,
  • rodzaj podsypki i obsypki układu rozsączającego,
  • rodzaj instalacji wentylacyjnej.

Aby właściwie wykonać projekt oczyszczalni ścieków, osoba za niego odpowiedzialna powinna przede wszystkim udać się na wizję lokalną. Ważne jest, aby zbiornik nie był posadowiony w miejscu, gdzie gromadzą się wody opadowe i roztopowe. Taka lokalizacja sprzyja zbyt szybkiemu napełnianiu się oczyszczalni, co powoduje spadek jej efektywności. Takie położenie może prowadzić też do zanieczyszczania komory biologicznej.

Jakie błędy popełniają projektanci?

Pracownicy firmy EnEko doradzają, aby podczas wykonania projektu oczyszczalni ścieków opierać się na dokładnych i sprawdzonych badaniach geologicznych miejsca posadowienia układu rozsączającego. Często zdarza się tak, że są one niedokładne, ponieważ odwierty zostały wykonane w pewnej odległości od miejsca posadowienia układu. Badania mogą okazać się także niedokładne, jeśli będą wykonywane latem. Poziom wód gruntowych w tym czasie jest bowiem niski.

Podczas wykonywania projektu należy wziąć pod uwagę liczbę korzystających z oczyszczalni osób. Jeśli zbiornik będzie zbyt mały, częstotliwość wywozu nieczystości może znacznie się zwiększyć. Projektanci często nieumiejętnie dobierają rodzaj podsypki i obsypki układu. Aby oczyszczalnia była dobrze zabezpieczona, należy najpierw wyłożyć na nią kruszywo piaskowe o granulacji 2/16, a na nie tłuczeń o granulacji 16/32. Dodatkowym zabezpieczeniem przed przedostawaniem się wód opadowych jest geowłóknina. Źle dobrane kruszywo może skrócić czas funkcjonowania układu.

Regulamin korzystania z serwisu