Jak powstają nowoczesne projekty architektoniczne domów wielorodzinnych

Ponieważ semantyka pewnych określeń z zakresu budownictwa nie musi być wszystkim dokładnie znana, więc wyjaśnijmy na początek, nie rozwodząc się przy tym nadmiernie, że projekt architektoniczny nie jest tożsamy z projektem budowlanym. W rzeczywistości są to dwa odrębne pojęcia, chociaż ściśle i bezpośrednio z sobą związane. Projekt architektoniczny, to jeden z elementów projektu budowlanego obok projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu technicznego.

Co powinien zawierać projekt architektoniczny domu mieszkalnego?

Jako że nasz artykuł ma jedynie w ogólnym zarysie przedstawić czytelnikom awizowaną w jego tytule tematykę i nie pretenduje do miana opracowania naukowego, opiszemy rzecz w dużym skrócie. Każdy projekt architektoniczny czy też projekt architektoniczno-budowlany, jak się go też  czasem nazywa, składa się z części opisowej oraz rysunkowej, które powinny zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące konkretnego domu. Oprócz tego wszystkiego, co definiuje obiekt jako budynek mieszkalny, bo o tym wszak tutaj mówimy, muszą znaleźć się tam również określenia i opisy:

  • formy architektonicznej i układu przestrzennego domu,
  • podstawowych parametrów i wielkości,
  • geotechniczne wraz z opracowaniem dotyczącym posadowienia obiektu,
  • czynników mogących mieć wpływ obiektu na środowisko i sąsiedztwo,
  • wyposażenia oraz instalacji,
  • warunków ochrony ppoż.,
  • dostępności i ułatwień technicznych dla osób niepełnosprawnych w przypadku domów wielorodzinnych.

Jak więc takie projekty powstają? Odpowiedzi na to pytanie udzielono nam w Biurze Obsługi Inwestycji Dr hab. inż. arch. Rafał BLAZY z Tarnowskich Gór. Szukaliśmy wiarygodnego źródła informacji, więc nasz wybór nie był przypadkowy, gdyż wymieniona firma już od wielu lat zawodowo zajmuje się projektowaniem architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym oraz urbanistycznym. Najważniejsze informacje o tym, jak powstają projekty architektoniczne, przedstawiamy w dalszej części artykułu.

Projekt architektoniczny domu wielorodzinnego – najważniejsze informacje

Na początek zwróćmy uwagę na fakt, że nie ma żadnej istotnej różnicy pomiędzy projektowaniem domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Jedyne co te dwa przypadki od siebie odróżnia to praco i czasochłonność. Zarówno wykonanie projektu budowlanego, w tym i architektonicznego, jak i późniejsza budowa domu wielorodzinnego niewątpliwie wymagają większego nakładu pracy i dłuższego czasu. O tym, co projekt architektoniczny domu mieszkalnego powinien zawierać, napisaliśmy już nieco wyżej. Trzeba wiedzieć, że projekt architektoniczno-budowlany należy sporządzić jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, gdyż musi on być do niego dołączony.

Zarówno projekty architektoniczne, jak i projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty techniczne, oraz kompletne projekty budowlane mogą zostać sporządzone wyłącznie przez uprawnione do tego osoby.  Dotyczy to w równej mierze projektów budynków jedno i wielorodzinnych, jak i hal, budynków przemysłowych, obiektów służby zdrowia czy projektów zagospodarowania terenów dla inwestycji deweloperskich.

Projekty architektoniczne domów wielorodzinnych na ogół sporządzane są od podstaw wedle konkretnie określonego zamówienia. Jeśli chodzi o budowę domków jednorodzinnych, to bardzo często sprzedawane są tutaj gotowe projekty przygotowane wcześniej w celu ich masowej sprzedaży.

Regulamin korzystania z serwisu