toaleta szkolna

Jak zaprojektować funkcjonalną toaletę szkolną?

Większość osób nie najlepiej wspomina szkolne toalety. Nic dziwnego, gdyż kojarzą się z brzydkim zapachem, brudnymi deskami klozetowymi, a także brakiem papieru czy ręczników toaletowych oraz mydła. Prowadzi to do sytuacji, w której niektóre dzieci zwyczajnie obawiają się korzystać z łazienki, co jest oczywiście niedopuszczalne. Jak zaprojektować toaletę szkolną w taki sposób, by była przyjazna dla uczniów?

Co na temat szkolnych toalet mówią polskie przepisy?

Zapisy dotyczące toalet, zarówno w szkołach publicznych, jak i niepublicznych, można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6, poz. 69, z późn. zm.). Mówi ono, że w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych musi być zapewniony dostęp do zimnej i ciepłej wody, a także środków ochrony osobistej. Ponadto urządzenia higieniczno-sanitarne muszą być czyste i w pełni sprawne.

Kwestię liczby toalet w szkołach reguluje z kolei rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690, z późn. zm.). Zapisano w nim, że w toaletach w budynkach użyteczności publicznej, a więc także i w szkołach, jedna umywalka powinna przypadać na 20 osób, jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 30 mężczyzn, a jedna miska ustępowa na 20 kobiet.

Wyposażenie toalet szkolnych

Z uwagi na wzrost uczniów wyposażenie toalet szkolnych powinno być zamontowane na odpowiedniej wysokości. Jeśli chodzi o dzieci w wieku 7-11 lat, miska WC w kabinie sanitarnej powinna być umieszczona na wysokości 35 centymetrów, a umywalka – 65-75 centymetrów. W przypadku dzieci w wieku 12-15 lat miski WC i umywalki powinny być zainstalowane nieco wyżej – odpowiednio na wysokości 40 oraz 75-80 centymetrów. W toaletach dla starszych chłopców mogą być też montowane pisuary – na wysokości około 60 centymetrów.

Jeśli chodzi o akcesoria, które powinny znaleźć się na wyposażeniu szkolnej toalety, należy zadbać przede wszystkim o pojemniki na papier toaletowy, dozowniki do mydła oraz podajniki ręczników. W przypadku pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu najlepiej zdecydować się na montaż produktów w obudowie metalowej, które będą trwalsze. Warto zainstalować także suszarki do rąk. W toaletach szkolnych powinny znajdować się one na wysokości około 95 centymetrów. Zaleca się, by na każde dwie umywalki przypadała jedna suszarka.

Toalety przyjazne osobom niepełnosprawnym

W polskich szkołach nadal istnieje poważny problem z dostępem do toalet dla osób niepełnosprawnych. A nie trzeba przecież wiele, by osoby poruszające się na wózku mogły z nich komfortowo korzystać. Łazienka odpowiednia dla osób niepełnosprawnych powinna być wyposażona w szersze drzwi bez progów oraz zapewniać niezbędną przestrzeń manewrową. Powinna znajdować się na parterze lub kondygnacji, do której można dotrzeć windą – tłumaczy specjalista z firmy Sanipol, która zajmuje się produkcją kabin sanitarnych, w tym do szkół oraz przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miska WC, umywalka i inne akcesoria łazienkowe powinny znajdować się na odpowiedniej wysokości, a w ich pobliżu powinny być zamontowane poręcze, również na takiej wysokości, by każdy mógł z nich skorzystać. Warto także zadbać o lustro uchylne, w którym można się przejrzeć w pozycji siedzącej ­– dodaje nasz rozmówca.

Projektując toaletę szkolną, warto zagwarantować uczniom coś więcej, niż przewidują polskie przepisy. Nadszedł już czas, by łazienki w szkołach były zarówno funkcjonalne, jak i schludne – czyli takie, z których dzieci, zwłaszcza najmłodsze, nie będą bały się korzystać.

Regulamin korzystania z serwisu