kosztorys

Kosztorys jako podstawa projektu budowlanego

Planowanie działań budowlanych wymaga dużej dyscypliny oraz dbania o najmniejsze szczegóły, również w zakresie finansów. Doskonały tego przykład stanowią kosztorysy budowlane. Profesjonalne kosztorysy w rozmaitych wariantach, zakresach i stopniach uszczegółowienia są sporządzane na niemal każdym z etapów realizacji inwestycji budowlanych. Bez rzeczowo przygotowanych kosztorysów budowa nie mogłaby się odbyć.

Czym jest kosztorys budowlany?

Kosztorysy budowlane przyjmują formę dokumentów finansowych, dotyczących realizacji inwestycji budowlanych. Określają kalkulację ceny według ściśle ustalonych metod, w oparciu o przedmiar bądź też obmiar planowanych robót. W przypadku kosztorysów inwestorskich, mamy do czynienia z szacunkiem kosztów do poniesienia. Oznacza to dokładnie tyle, że inwestor przygotowuje kosztorys w celu uzyskania najważniejszych informacji o planowanych kosztach inwestycji. Kosztorysy są też sporządzane przez samych wykonawców, celem uzyskania wartości danej roboty, określającej opłacalność jej realizacji.

Rola kosztorysu w procesie budowy

Choć kosztorys stanowi podstawę projektu budowlanego (jest potrzebny m.in. w przypadku starania się o kredyt na inwestycję), towarzyszy procesowi inwestycyjnemu w różnych jego fazach. Dla inwestorów oraz wykonawców, kosztorysy są przede wszystkim podstawą do zawarcia umowy, przygotowania harmonogramu robót, planowania realizacji robót i wyliczania wartości inwestycji. Szczegółowe wyliczenia pozwalają doprecyzować wydatki poniesione na technologię robót oraz ustalić zużycie nakładów – robocizny, materiałów i sprzętu. W ostatecznym rozrachunku, kosztorys jest też podstawą do rozliczenia inwestycji.

Sztuka sporządzania kosztorysów

Sporządzenie kosztorysu powinno odbywać się w zgodzie z ogólnie przyjętymi regułami, według ustalonego schematu. Osoby sporządzające kosztorys muszą też posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą metod kalkulacji uproszczonej i szczegółowej. Z tego względu, wykonanie kosztorysu warto powierzyć fachowcom, którzy posiadają niezbędne doświadczenie w tego typu usługach. Dobrym pomysłem okaże się zlecenie kosztorysu firmie wyspecjalizowanej w przeglądach, audytach, ekspertyzach, inwentaryzacjach technicznych i kosztorysowaniu. Na rynkach polskim i zagranicznym takie usługi świadczy między innymi firma Akint z Warszawy.

Regulamin korzystania z serwisu