Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to opracowanie geodezyjno-kartograficzne, które niezbędne jest do wykonania projektu budowlanego. Jest to kopia aktualnej mapy zasadniczej z dodatkowymi informacjami, którą inwestor musi dostarczyć projektantowi w celu opracowania przez niego projektu zagospodarowania działki lub terenu pod nową inwestycję. Sporządzeniem mapy do celów projektowych zajmuje się geodeta.

Komu zleca się wykonanie mapy do celów projektowych i co powinna ona obejmować?

Opracowaniem mapy do celów projektowych zajmuje się wykonawca geodezyjny albo firma, która świadczy tego typu usługi – dobrym przykładem jest firma M-Geo z Dąbrowy Górniczej. Przy wyborze wykonawcy mapy powinniśmy się upewnić, czy wybrany geodeta posiada ku temu odpowiednie uprawnienia. Sposób wykonania mapy do celów projektowych jest określony w rozporządzeniu z 21.02.1995 r. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Według jego treści, mapa do celów projektowych, to opracowanie kartograficzne niezbędne do realizacji projektu budowlanego. Oznacza to, że mapy tego typu będą nam niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.

Mapa powstaje na podstawie aktualnej mapy zasadniczej. Oprócz danych, które zawarte są na mapie zasadniczej, mapa do celów projektowych zawiera także położenie obiektów oraz ich szczegółów, które wskazał projektant oraz wyodrębnione granice terenów o różnym przeznaczeniu. Zasadą jest także, że zakres mapy do celów projektowych powinien obejmować cały obszar inwestycji plus dodatkowy pas co najmniej 30 m wokół niego.

Jak powstaje mapa do celów projektowych?

Aby geodeta mógł przystąpić do pracy nad opracowaniem mapy do celów projektowych, klient musi wskazać mu lokalizację działki oraz jej numer ewidencyjny. Opracowanie mapy do celów projektowych przez geodetę składa się z kilku etapów. W pierwszym z nich geodeta analizuje dostarczoną mu mapę zasadniczą. Prace związane z jej aktualizacją muszą być zgłoszone do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dzięki temu, geodeta otrzymuje dostęp do materiałów, które następnie posłużą mu do wykonania pomiarów terenowych. Po ich wykonaniu geodeta może przystąpić do sporządzenia właściwej mapy do celów projektowych. Może być ona wykonana w formie analogowej, na papierze, lub w formie cyfrowej na dowolnym nośniku danych. To klient ostatecznie decyduje, w jakiej formie chce otrzymać mapę oraz o ilości jej kopii. Cena mapy do celów projektowych waha się od 500 do ok. 1000 zł, w zależności od wielkości działki, jej położenia oraz ilości i formatu kopii – choć podane kwoty są jedynie orientacyjne. Zazwyczaj geodeta dostarcza klientowi gotową mapę w ciągu 2 do 6 tygodni od dnia przyjęcia zlecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *