Normy i przepisy dotyczące rusztowań

Rusztowania budowlane zapewniają bezpieczeństwo podczas wykonywania prac na wysokości. Zasady bezpieczeństwa określone są w rozporządzeniach. Zadaniem norm i przepisów prawnych jest wyeliminowanie błędów oraz stworzenie wytycznych ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, których skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć użytkowników takich rusztowań.

Zasady bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach

Rusztowania najczęściej wykorzystywane są w pracach budowlanych, montażowych, remontowych czy konserwacyjnych. W większości przypadków miejscem montażu tych rusztowań jest właśnie teren budowy. Praca na rusztowaniach musi być bardzo dobrze zabezpieczona. Muszą być one dostosowane do przewidywanego obciążenia, a pomosty muszą być odpowiedniej wielkości, aby pomieścić wszystkich pracowników z niezbędnymi do pracy narzędziami. Montować rusztowanie mogą tylko i wyłącznie osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia. Ważne, aby posiadać plan montażu z precyzyjnymi instrukcjami. Rusztowania budowlane we Wrocławiu cechują się wysoką stabilnością. Jednak bardzo ważne jest, aby je odpowiednio złożyć, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnych montażystów, którzy posiadają dużą wiedzę i doświadczenie, która zapewni nam wysoki poziom bezpieczeństwa. Jednym z najważniejszych elementów dobrze zmontowanego rusztowania jest jego prawidłowe ustawienie na podłożu. Zgodnie z przepisami, rusztowanie należy ustawić na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Pamiętajmy, że nieprawidłowo montowane i eksploatowane mogą być przyczyną upadku z dużej wysokości, co często może mieć skutek śmiertelny. Za prawidłowy montaż, użytkowanie i demontaż odpowiedzialni są monterzy, pracownicy nadzoru montażu i eksploatacji oraz użytkownicy rusztowania.

Rusztowania budowlane a przepisy prawne

Jak dobrze wiemy, samo istnienie przepisów dotyczących bezpieczeństwa na rusztowaniach nie zapewni bezpieczeństwa, dlatego bardzo ważne jest wprowadzenie ich w życie, oraz postępowanie zgodnie z przepisami – zauważa nasz rozmówca reprezentujący firmę Euro-Rusztowania z Wrocławia, która zajmuje się sprzedażą oraz wynajmem rusztowań.

Najważniejszym przepisem dotyczącym rusztowań budowlanych jest Rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Jest to najważniejsze rozporządzenie dotyczące branży budowlanej związanej właśnie z rusztowaniami. Rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze oraz rozdział 9 – Roboty na wysokości, przedstawiają istotne wymagania w zakresie rusztowań i podestów ruchomych i zawierają wymagania prawne oraz ergonomiczne w zakresie ich konstrukcji, BHP, jak i w stosunku do rusztowań jezdnych i podestów ruchomych. Ważne zapisy dotyczące rusztowań możemy znaleźć również w prawie budowlanym czy rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.  

Regulamin korzystania z serwisu