infrastruktura nowoczesnych osiedli mieszkaniowych

Nowoczesna infrastruktura na osiedlu. Co to oznacza?

Zgodnie z ogólną definicją infrastrukturą nazywamy wszystkie urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do należytego funkcjonowania społeczeństwa. Mamy tu zatem do czynienia z pojęciem bardzo szerokim znaczeniowo, co skutkuje tworzeniem dalszych klasyfikacji, wyróżniających m.in. infrastrukturę techniczną, drogową, czy właśnie infrastrukturę osiedlową.

Elementy wchodzące w skład poszczególnych rodzajów infrastruktury często się pokrywają, co prowadzi do przenikania się, a nawet zacierania ich granic. Podczas analizy infrastruktury osiedlowej musimy brać pod uwagę przede wszystkim jej funkcję, którą jest zaspokojenie najważniejszych potrzeb mieszkańców danego skupiska miejskiego. Jakie elementy powinna więc obejmować infrastruktura nowoczesnego osiedla mieszkaniowego?

Podstawowa infrastruktura osiedlowa

Podstawową infrastrukturę osiedla tworzą przede wszystkim elementy infrastruktury technicznej i drogowej oraz małej architektury miejskiej. Do tej pierwszej kategorii zaliczamy wszystkie instalacje służące zaopatrzeniu mieszkańców w media, takie jak woda, energia elektryczna, gaz, energia cieplna (dostarczana z sieci miejskiej lub własnej sieci centralnego ogrzewania budynków). Ponieważ obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez Internetu, mieszkańcy powinni mieć również możliwość korzystania z usług takich dostawców.

Część wspólną osiedla tworzą drogi wewnętrzne, postoje i parkingi, chodniki, skwery, place zabaw itd. Przestrzeń w najbliższym otoczeniu budynków musi zapewniać mieszkańcom wygodę, dlatego tak ważne jest zapewnienie wystarczającej ilości miejsc dla samochodów. Jednak nowoczesna infrastruktura, z jaką możemy spotkać się np. na krakowskim Osiedlu Botanika, pełni dodatkową funkcję. Podczas projektowania przestrzeni wspólnej tego osiedla architekci chcieli dać przyszłym mieszkańcom możliwość zaspokojenia wyższych potrzeb, w tym kontaktu z naturą. Właśnie dlatego części wspólne osiedla są nie tylko funkcjonalne, ale też wypełnione zielenią i elementami sztuki nowoczesnej.

Infrastruktura okolicy osiedla mieszkaniowego

W najbliższej okolicy osiedla muszą też znajdować się wspomniane w definicji instytucje usługowe. Do nich zaliczają się przede wszystkim sklepy spożywcze i apteki, placówki edukacyjne (ważne dla rodzin z dziećmi) i przychodnie zdrowia. Na nowych osiedlach mieszkaniowych zwykle takie punkty znajdują się w lokalach położonych na parterach budynków mieszkalnych, tworząc w ten sposób tzw. pawilony usługowe. Dużym atutem nowoczesnego osiedla jest bliskość również innych instytucji, w tym kulturalnych (kina, teatry), ośrodków sportowych czy większych centrów handlowych. Choć nie muszą one znajdować się na samym osiedlu, dla komfortu mieszkańców ważne jest, by były położone w zasięgu ok. 10 minut jazdy samochodem.

Na zakończenie zostawiliśmy wcale nie mniej ważną infrastrukturę drogową. Choć z założenia mieszkańcy powinni mieć możliwość załatwienia wszystkich najważniejszych w pobliżu domu, komunikacja z innymi częściami miasta również jest bardzo ważna. Osiedle powinno więc posiadać dobre drogi dojazdowe i być położone możliwie blisko większych dróg prowadzących do centrum. Dla osób bez prawa jazdy ważna będzie też bliskość przystanków komunikacji miejskiej oraz bezpiecznych ścieżek rowerowych.

Regulamin korzystania z serwisu