Rozszerzona rzeczywistość i najnowsze trendy w projektowaniu

Będziemy mówili o najnowszych trendach w projektowaniu deskowań dla budownictwa. Ponieważ temat jest ogromny, posłużymy się jedynie kilkoma przykładami, by przynajmniej z grubsza zarysować całą rzecz. Rozwój nowych technik deskowania budowlanego jest oczywiście pochodną coraz to śmielszych i dalekosiężnych wizji projektantów i konstruktorów zmieniających w szalonym tempie naszą architektoniczną rzeczywistość.

Postęp w budownictwie, a rozwój nowych technik deskowań

Jak powiedzieliśmy we wstępie, rozwój nowych technik deskowań determinowany jest postępem technologicznym i nowymi trendami w budownictwie. Jak zauważają i na co zwracają nam uwagę specjaliści z firmy Doka Polska z Zielonki, w istocie mamy tutaj do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym. Różne ciekawe pomysły w budownictwie i śmiałe projekty architektoniczne wymuszają rozwój nowych technik deskowania. Z kolei innowacyjność projektantów deskowań otwiera nowe obszary dla pomysłowości architektów i pozwala im rozwijać szeroko skrzydła na wielu nieznanych dotąd polach. Oto przy jakich okazjach z owym, ze wszech miar pożytecznym współuzależnieniem najczęściej mamy do czynienia:

 • budownictwo wysokościowe,
 • budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe,
 • budowa mostów, wiaduktów i estakad,
 • budowa elektrowni,
 • budowa tuneli.

To oczywiście jedynie przykłady obszarów, na których nowe techniki deskowania i innych powiązanych z tym rozwiązań mają największe szanse rozwoju.

Przykłady rozwiązań w nowoczesnym deskowaniu

Najbardziej charakterystyczną cechą współczesnych systemów deskowań jest ich niebywała elastyczność w stosowaniu rozumiana oczywiście nie jako podatność na formowanie przez zginanie, lecz jako możliwość dopasowywania do najbardziej skomplikowanych kształtów dzięki potężnym zestawom, doskonale i precyzyjnie zaprojektowanych akcesoriów. Wielowarstwowe sklejki uzupełnione o różnego rodzaju łączniki, kotwy szalunkowe, stożki zawieszenia, podpory stropowe, zaciski i całe mnóstwo innego oprzyrządowania umożliwiają budowanie m.in.:

 • deskowania stropowego przy użyciu ręcznego systemu panelowego umożliwiającego szybki montaż lub demontaż,
 • deskowania ramowego do wykonywania szalunków fundamentów, ścian i słupów bez pomocy dźwigu,
 • deskowania dźwigarowego do wykonywania szalunków dla wielkopowierzchniowych ścian o różnych kształtach i obciążeniach,
 • deskowania wznoszącego z użyciem samoprzestawnej platformy roboczej,
 • deskowania przestawianego dźwigiem,
 • deskowania na wózku szalunkowym do budowy i remontów kap chodnikowych na mostach i wiaduktach.

Jeśli jeszcze wspomnimy tutaj o wieżach nośnych dla budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego, o wózkach do metody nawisowej, o wózkach do mostów zespolonych, o systemach modułowych o skomplikowanych systemach drabinek i barierek i innych elementów zabezpieczających, to będziemy mieli pełny obraz tego, jak skomplikowane zadania stoją dzisiaj przed projektantami nowoczesnych deskowań.

Regulamin korzystania z serwisu