Rozwój obszarów miejskich. Skąd czerpać fundusze na inwestycje

Rozwój obszarów miejskich. Skąd czerpać fundusze na inwestycyjne?

Województwo wielkopolskie jest regionem atrakcyjnym inwestycyjnie, sprzyjającym aktywności gospodarczej. Wielkopolski Fundusz Rozwoju z siedzibą w Poznaniu działa na rzecz rozwoju regionu, a także wsparcia finansowego MŚP. Środki przeznaczone na rozwój, czyli środki na inwestycje pochodzą głównie ze środków zwróconych z inicjatyw JESSICA 2007-2013 oraz JEREMIE 2007-2013.

Rozwojowi Wielkopolski służą środki zwrócone z instrumentów finansowych w ramach inicjatyw JESSICA i JEREMIE.

Inicjatywa JESSICA 2007-2013

JESSICA to skrót od angielskiej nazwy Joint European Suport for Sutainable Investment in City Areas, co oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Wsparcie obejmowało rewitalizację, edukację, kulturę, turystykę, a także wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. To system, dzięki któremu region może korzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w systemie zwrotnym. Do inicjatywy JESSICA z lat 2007-2013 przystąpiło nie tylko województwo wielkopolskie, ale także śląskie, pomorskie, zachodniopomorskie i mazowieckie.

Inicjatywa JEREMIE 2007-2013

JEREMIE to skrót od angielskiego Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises, co oznacza wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym celem inicjatywy JEREMIE jest zwiększanie możliwości do korzystania z zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorców, którzy nie mogliby z nich skorzystać na normalnych warunkach rynkowych. Inicjatywa udostępnia poręczenia, kredyty i pożyczki oraz kapitał typu venture, mezzanine na rozwój działalności.

Korzyści z inicjatyw po roku 2013

Choć omówione inicjatywy obejmowały lata 2007-2013, zwrócone środki wciąż służą rozwojowi Wielkopolski. Zasoby zwrócone z inicjatyw JESSICA i JEREMIE pozostają środkami publicznymi, a ich dysponentem jest Samorząd Wojewódzki. Zarząd Województwa Wielkopolskiego powierzył zarządzanie zasobami Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju, którego zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Regulamin korzystania z serwisu