nieruchomość gruntowa

W jakich sytuacjach najczęściej powstają szkody na nieruchomości gruntowej?

Szkoda to nic innego jak uszczerbek mający charakter niemajątkowy lub majątkowy, poniesiony wbrew woli poszkodowanego. Do odpowiedzialności pociągnięta będzie jednostka organizacyjna lub osoba, która bezpośrednio przyczyniła się do danego zdarzenia. Szkody na nieruchomości gruntowej powstają z reguły w miejscach gdzie znajduje się infrastruktura kolejowa, drogowa lub techniczna. Podpowiadamy, jak postępować w takiej sytuacji.

Szkoda na nieruchomości gruntowej – co kryje się pod tym pojęciem?

Aby dowiedzieć się, co kryje się pod tym pojęciem musimy najpierw ustalić, czym jest nieruchomość gruntowa. Ogólnie rzecz biorąc, jest to wydzielony obszar powierzchni ziemi będący czyjąś własnością. Aby parcela mogła zostać uznana za nieruchomość gruntową, powinna mieć ustanowione granice. Co więcej, właściciel musi złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej posesji, która z kolei może mieć charakter rolny lub nierolniczy (z możliwością utworzenia zabudowy).

Istnieją sytuacje, gdy nieruchomość gruntowa ulegnie uszkodzeniu. Może do nich dojść np. w wyniku umyślnego lub nieświadomego naruszenia działki przez osoby trzecie. O tym, czym mogą być spowodowane szkody na nieruchomości gruntowej, opowiada specjalista z firmy Kompensata w Rudzie Śląskiej:

Szkody na nieruchomości gruntowej powstają najczęściej wtedy, gdy działka sąsiaduje z pewnymi elementami infrastruktury technicznej (np. wodociągowej, kanalizacyjnej czy gazociągowej), kolejowej bądź drogowej. Do uszczerbku może dojść także w wyniku działania ognia lub wody. Wszystkie te sytuacje z reguły przekładają się na obniżenie wartości danej nieruchomości – właśnie z tego powodu warto dochodzić odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

Jak uzyskać rekompensatę za uszkodzenie nieruchomości gruntowej?

Chcąc uzyskać rekompensatę za uszkodzenie nieruchomości gruntowej powinniśmy sięgnąć do przepisów znajdujących się w kodeksie cywilnym. Akt prawny reguluje wiele kwestii, także te dotyczące uzyskania odszkodowania w wyniku zalania gruntu, a nawet naruszenia go przez zwierzynę łowną (np. jelenie, łosie, dziki). Jak więc widzimy szkody na nieruchomości gruntowej mogą być następstwem przeróżnych okoliczności. Oznacza to, że niemal każda sytuacja jest wyjątkowa i wymaga obrania innej drogi postępowania.

Rozwiązaniem na tę bolączkę jest skorzystanie z usług firmy, która specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań za naruszenie mienia nieruchomego. Przedsiębiorstwa tego typu reprezentują klienta przed zakładem ubezpieczeniowym, co pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale również nerwy. Dosyć często zdarza się bowiem, że chcąc wyegzekwować swoje prawa zupełnie nie wiemy od czego zacząć. Specjaliści udzielają wyczerpujących informacji, a także sporządzają kompletną dokumentację w oparciu o wiedzę adwokatów oraz radców prawnych.

Regulamin korzystania z serwisu