Badania gruntu

W jakich sytuacjach wymagany jest projekt geotechniczny?

Projekt geotechniczny ma za zadanie dostarczenie wymaganych informacji w celu prawidłowego zaprojektowania konstrukcji. Opracowywany jest na podstawie uzyskanych danych geotechnicznych. Zawiera on modele podłoża oraz obliczenia określające warunki fundamentowania obiektów. Schemat ten wykonać może jedynie pracownik pełniący samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.

Co to jest geotechnika?

Geotechnika to dziedzina nauki, która jest wykorzystywana przy tworzeniu projektów oraz wykonywaniu budowli. Do prac geotechnicznych zalicza się komplet badań i robót, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo prac, a po skończonym projekcie, całej inwestycji.

Dodatkowo przedsiębiorstwa z tej branży tworzą i realizują prace z wykorzystaniem mikropali, kotw i gwoździ gruntowych, kolumn DSM czy pali stalowych – mówi pracownik firmy CM Construction. Konstruowane są także zabezpieczenia wykopów, skarp oraz nasypów.

Kiedy jest potrzebny projekt techniczny?

Projekt geotechniczny jest elementem pełnej dokumentacji, którą tworzy się przed rozpoczęciem prac budowlanych. W jego skład wchodzą między innymi badania gruntu. Zazwyczaj jednak nie ma potrzeby wykonywania pełnego schematu, a wystarczy jedynie opinia geotechniczna. Jest on wymagany tylko, kiedy budynek musi być zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii.

Osobą odpowiedzialną za wykonanie projektu geotechnicznego jest pracownik budowlany mający odpowiednie ku temu kompetencje i uprawnienia. Projektant określa kategorię warunkującą kolejne kroki, które należy wykonać. Dana grupa jest wyznaczana przez takie czynniki, jak:

  • rozmiary budynku,
  • warunki gruntowe,
  • potencjalne zagrożenia mogące nastąpić po oddaniu inwestycji do użytku.

Pod uwagę bierze się także inne aspekty, istotne w danej sytuacji.

Co wchodzi w skład projektu geotechnicznego?

W skład projektu geotechnicznego powinny wchodzić prognozy zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie. Potrzebne jest także określenie parametrów geotechnicznych, częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń oraz oddziaływań od gruntu. Należy także przyjąć model obliczeniowy podłoża, a w przypadku prostszych budowli wymagany jest przekrój geotechniczny.

Do ważnych aspektów projektu należy także ustalenie danych, które są niezbędne do zaprojektowania fundamentów. Potrzebne jest również sporządzenie badań kluczowych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych. Określić trzeba także zakres niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego w odniesieniu do sąsiadujących inwestycji.

Regulamin korzystania z serwisu