Lustro drogowe

Warunki montażu lustra drogowego

Lustra drogowe pełnią szczególną rolę na drogach. Są one użyteczne nie tylko dla samych kierowców, ale i dla pieszych, którzy z powodzeniem mogą na czas zweryfikować ewentualne zagrożenie. Są to wyjątkowe narzędzia służące zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Lustra drogowe mogą występować w różnej wersji, a ich zlokalizowanie wynika z potrzeb stawianych przez dany teren.

Istotność luster drogowych

Lustra drogowe stawiane są tam, gdzie jest ograniczona widoczność. A jeśli czegoś nie widzimy dokładnie, będąc uczestnikiem ruchu drogowego, to może się to zakończyć naprawdę poważnymi konsekwencjami.

Jeśli niemożliwe jest całkowicie bezpieczne wykonanie manewru samochodem, rowerem lub innych środkiem transportu, albo nie wiadomo, czy można przejść przez drogę, czy nie nadjeżdża w naszą stronę jakiś pojazd, to montaż luster drogowych jest idealnym rozwiązaniem takich problemów – mówi przedstawiciel producenta znaków drogowych Znak Big.

Wiedza na temat tego, jakie są zasady montowania luster drogowych, czerpana jest aktualnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dzięki temu dokumentowi wiadome jest przede wszystkim to, jakie są rodzaje luster drogowych i, w zależności właśnie od ich specyfiki, które z nich mogą być stawiane w wybranych miejscach.

Dwa rodzaje luster drogowych i zasady ich montażu

Mając na uwadze treść powyżej wymienionej ustawy, wyróżnić można dwa rodzaje luster drogowych, które mogą być montowane na polskich drogach. Chodzi o lustra drogowe okrągłe U-18a i lustra drogowe prostokątne U-18b.

Pierwsze z nich, czyli lustra okrągłe U-18a cechują się zwiększonym kątem obserwacji. Są one umieszczane w takich miejscach, w których widoczność kierowców jest ograniczona przez stojące przy drodze budynki, drzewa, słupy i innego tego typu obiekty. Stawia się je na przykład w takich miejscach jak:

  • wyjazdy z posesji,
  • drogi wewnętrzne przy zakładach pracy,
  • drogi wewnętrzne przy obiektach handlowych,
  • skrzyżowania dróg i ulic osiedlowych.

Natomiast prostokątne lustra drogowe z oznaczeniem U-18b gwarantują dokładniejsze wiedzenie. Dlatego właśnie są świetnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie widoczność jest znacznie ograniczona. Chodzi między innymi o teren, gdzie wiele budynków jest usytuowanych zaraz przy sobie czy po prostu wyjątkowo wąskich drogach.

Planując montaż takich luster, niezależnie od wybranego rodzaju, należy pamiętać, by każde z nich było odpowiednio oznaczone. Poza tym lustra drogowe muszą być montowane co najmniej na wysokości 2 metrów od poziomu chodnika (pobocza).

Regulamin korzystania z serwisu