kryteria doboru izolacji przemysłowych

Zasady projektowania izolacji przemysłowych

Jeszcze niedawno izolacje przemysłowe nie były tak bardzo doceniane w ujęciu technicznym, ekonomicznym i ekologicznym. Obecnie w przypadku praktycznie każdej inwestycji izolacje przemysłowe są bacznie brane pod uwagę. Przedsiębiorstwa są wręcz zobowiązane do właściwej gospodarki energetycznej, co regulują unijne dyrektywy. W jaki sposób projektowane są izolacje przemysłowe? – Sprawdźmy.

Rodzaje izolacji przemysłowych

W nowoczesnych systemach izolacji przemysłowych dążymy przede wszystkim do tego, by osiągnąć jak najniższą wartość współczynnika przewodzenia ciepła. Izolacja ma też być skuteczną i trwałą ochroną przed działaniem zewnętrznych czynników mechanicznych. Najistotniejsze są więc izolacje ciepłochronne i zimnochronne. Izolacje rurociągów, zbiorników, różnego rodzaju kolumn i aparatów, kotłów energetycznych, czy całych sieci ciepłowniczych w różnych przedsiębiorstwach wykonywane są przede wszystkim matami, otulinami i płytami z wełny mineralnej oraz wyrobami krzemianowo-wapniowymi. Izolacje zimnochronne, na przykład izolacje komór chłodniczych, instalacji klimatyzacyjnych, czy wentylacyjnych, tworzone są z wykorzystaniem tzw. płaszczy ochronnych z blach ocynkowanych, aluminiowych, powlekanych, gładkich i profilowanych. Do izolacji przemysłowych zaliczamy także izolacje akustyczne, takie jak akustyczne obudowy, czy tłumiki wlotu i wylotu.

Główne kryteria doboru izolacji przemysłowych

Jak mówi nam przedstawiciel firmy IzoSerwis z Raciborza, najważniejsze kryterium doboru właściwej izolacji przemysłowej to utrzymanie zadanej temperatury, by utrzymać prawidłowe działanie instalacji, czy urządzenia. Istotna jest także oszczędność energii. Do izolacji przemysłowych używa się różnego rodzaju materiałów ze względu na różnorodność kształtów i rozmiarów. Przy projektowaniu izolacji należy brać pod uwagę wartości wskazane w obowiązujących w Polsce normach, na przykład dopuszczalną maksymalną temperaturę powierzchni zewnętrznej płaszcza ochronnego. Normy wskazują szczegółowe zasady obliczania właściwości instalacji przemysłowych oraz wyposażenia całych budynków, które związane są z przenoszeniem ciepła. Choć normy precyzyjnie wskazują zasady projektowania izolacji przemysłowych, nie jest to zadanie proste. Wyposażenie przemysłowych hal i innych obiektów jest w końcu bardzo zróżnicowane, dlatego trzeba brać pod uwagę wiele parametrów dodatkowych i wkomponować je w obliczenia, by całość była spójna. Prosty przykład – podejmujemy się obliczenia izolacji ciepłochronnej z wełny mineralnej o zadanych właściwościach, otrzymujemy wartość w postaci grubości warstwy, jednak ta w praktyce fizycznie nie zmieści się w danym miejscu. Do obliczeń należy więc podejść raz jeszcze, przyjmując materiał o innych właściwościach. Podsumowanie: firmy, które zajmują się projektowaniem oraz wykonywaniem izolacji przemysłowych to firmy wyspecjalizowane i ukierunkowane w większości wyłącznie na tę branżę nie bez powodu.

Regulamin korzystania z serwisu