konstrukcja stalowa

Zasady projektowania konstrukcji stalowych

Zasady związane z projektowaniem konstrukcji stalowych zmieniały się przez lata. Obecnie proces ten odbywa się najczęściej przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego, co jednak nie zwalnia projektantów i konstruktorów ze znajomości obowiązujących norm, przepisów i wytycznych, jakie muszą spełniać poszczególne konstrukcje stalowe. Wobec tego, poniżej omawiamy zasady, na które muszą oni zwracać szczególną uwagę.

Czym są konstrukcje stalowe?

Mianem konstrukcji stalowych określa się wszelkiego rodzaju obiekty budowlane lub ich części, które jak sama nazwa wskazuje, wykonywane są ze stali konstrukcyjnej wyróżniającej się odpowiednią ciągliwością, możliwością spawania i odpornością na kruche pękanie. Wśród ich rodzajów wyróżnić można natomiast konstrukcje stalowe: 

  • szkieletowo-prętowe, takie jak hale magazynowe, produkcyjne,
  • szkieletowo-prętowo-cięgnowe, takie jak mosty lub dachy o dużych rozpiętościach,
  • powierzchniowe, czyli wszelkiego rodzaju zbiorniki. 

Jakie normy muszą spełniać konstrukcje stalowe?

Podstawowymi normami na podstawie, których projektowane są hale stalowe i inne konstrukcje ze stali, jest norma EN 1993 oraz jej poszczególne części, a w szczególności norma EN 1993-1 określająca reguły ogólne i reguły dla budynków oraz jej podczęści, w których wyszczególnione są wytyczne, jakie muszą spełniać poszczególne rodzaje tego typu konstrukcji. Chociażby pod względem ich bezpieczeństwa, które zależy od zachowania odpowiednich warunków wytrzymałości, sztywności i stateczności.

Dlatego też to właśnie bazując na nich firmy, takie jak producent konstrukcji stalowych Szymex-Bud opracowują więc swoje projekty, na podstawie, których wznoszone są między innymi bezpieczne, trwałe i zgodne z wytycznymi oraz przepisami prawa budowlanego hale magazynowe, produkcyjne lub wiaty stalowe.

Jakie są etapy projektowania konstrukcji stalowych?

Liczba norm i zasad dotyczących projektowania konstrukcji stalowych sprawia, że proces ten składa się z kilku etapów, wśród których wyróżnia się:

  • kształtowanie konstrukcji, 
  • ustalenie schematów statycznych,
  • wyliczenie sił wewnętrznych i określenie obciążeń,
  • wymiarowanie konstrukcji i jej elementów składowych,
  • wykonanie opisu technicznego oraz rysunków konstrukcyjnych i montażowych. 

Podsumowując, projektowanie konstrukcji stalowych to złożony proces, który wymaga uwzględnienia zasad i wytycznych zawartych w europejskich normach określonych Eurokodem 3. Dlatego też najlepiej zlecać je wyłącznie doświadczonym w branży specjalistom, którzy na nich bazują, tworząc swoje projekty.

Regulamin korzystania z serwisu