Zasadność stosowania odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii to występujące w przyrodzie procesy, które dostarczają energii. Zasoby OZE, w przeciwieństwie do tradycyjnych nośników energii, jakimi są paliwa kopalne, w sposób naturalny stale się uzupełniają. Dzięki temu ich wykorzystywanie nie grozi deficytem. Za stosowaniem odnawialnych źródeł energii przemawiają więc dwa bardzo ważne argumenty – ekologia i ekonomia.

Odnawialne źródła energii – rodzaje

Pośród istniejących w przyrodzie odnawialnych źródeł energii wyróżnić możemy m.in.: energię wiatru, energię wodną, energię promieniowania słonecznego, energię cieplną wnętrza Ziemi oraz energię pochodzącą z biomasy.

Energia wiatru przekształcana jest na energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych oraz w postaci energii mechanicznej wykorzystywana jest w pompach wiatrowych i wiatrakach. Energia wodna już od wieków jest wykorzystywana przez człowieka. Obecnie przetwarza się ją na energię elektryczną przy zastosowaniu elektrowni wodnych, a ściślej silników zwanych turbinami. Hydroelektrownie czerpią energię z wód śródlądowych oraz morskich. Energia promieni słonecznych stanowi dla nas najbogatsze źródło energii, a wykorzystywana jest do celów grzewczych oraz produkcji energii elektrycznej. Ciepło wytwarzane jest przy zastosowaniu kolektorów słonecznych, prąd zaś przy użyciu systemów fotowoltaicznych. Energia geotermalna pochodzi z wnętrza Ziemi, a gromadzi się w skałach, wodach oraz parach. Dwie ostatnie należą do najczęściej wykorzystywanych nośników ciepła. Energię geotermiczną stosuje się jako źródło ciepła do zasilania centralnego ogrzewania oraz do produkcji energii elektrycznej. Do biomasy zaś zaliczamy obecną na Ziemi materię organiczną, która ulega biodegradacji. Energię z biomasy uzyskuje się zazwyczaj w procesie spalania, a uzyskane w jego trakcie ciepło wykorzystuje do produkcji energii elektrycznej.

Dlaczego stosowanie OZE jest zasadne?

Ekonomia i ekologia

Jak wyjaśnia nasz rozmówca, specjalista z firmy MiM Mariusz Mańkowski w Szczecinie, która zajmuje się m.in. dystrybucją urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii:

Nasza firma stoi na straży efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi oraz dbania o środowisko naturalne. Dlatego oferujemy urządzenia działające w oparciu o technologię OZE. Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł stanowi bowiem rozwiązanie, które jest zdecydowanie bardziej przyjazne środowisku naturalnemu niż tradycyjne metody. Wydobycie paliw kopalnych wiąże się z ryzykiem wyczerpania ich źródła oraz nieodwracalnymi zniszczeniami i zmianami, które zachodzą w jego trakcie w środowisku. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza także szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, gdyż ogranicza emisję szkodliwych substancji, w szczególności zaś gazów cieplarnianych.

Stosowanie odnawialnych źródeł energii jest więc rozwiązaniem ekologicznym. A czy stanowi również rozwiązanie ekonomiczne? Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Należy jednak dodać, iż tutaj mowa jest o ekonomii w znacznie szerszym pojęciu. Tutaj chodzi bowiem o nasze zdrowie i kondycję planety, na której żyjemy. Zdaniem ekspertów, analizując koszty energii odnawialnej, należy również uwzględniać korzyści środowiskowe oraz zdrowotne, jakie wynikają ze stosowania OZE w stosunku do pozyskiwania energii z paliw kopalnych. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii może bowiem zahamować negatywne zmiany, które zachodzą w środowisku w związku z wydobyciem paliw kopalnych oraz zatrzymać proces całkowitego wyczerpania ich zasobów, a tym samym wpłynąć na poprawę zdrowia społeczeństwa oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Regulamin korzystania z serwisu